Titalls av millioner spart ved konkurranseutsetting i lostjenesten

Anbud365: Titalls av millioner spart ved konkurranseutsetting i lostjenestenÅsunn Lyngedal (A) spurte, samferdselsminister Jon Georg Dale svarte – om gevinsten ved konkurranseutsetting av tilbringertjenesten for loser.

Skriv ut artikkelen

Kostnadene i forbindelse med losoppdrag gikk ned 14%, aktivitetsnivået i samme gikk ned 9,5%. Samtidig var tilbringertjenesten i forbindelse med disse oppdragene konkurranseutsatt. Det er en klar indikasjon på at konkurranseutsettingen har bidratt til å få kostnadene ned i tilbringertjenesten, slo samferdselsminister Jon Georg Dale fast i Stortinget. Han var ikke konkret når det gjeldt gevinsten i kroner, men flere titalls millioner – med de nødvendige forhold fordi perioden med konkurranseutsetting ikke har vart så lenge.

Det var i Stortingets spørretime at spørsmålet om hva man sparer på konkurranseutsetting, dukket opp. Det var Åsunn Lyngedal (A) som sto for det, og utgangspunktet hennes var tilbringertjenesten for loser. Det var samferdselsminister Jon Georg Dale som sto for svaret. Han minnet der også om at ny organisering av selve lostjenesten for noen år siden gav innsparing. Overfor Stortinget ble den i Prop. 1 S for 2017–2018 anslått til 17,6 mill. årlig.

Tilbringertjenesten for los ble samtidig konkurranseutsatt med sikte på ytterligere kostnadseffektivisering, og i den samme proposisjonen som nevnt over kom regjeringen til at det skulle utgjøre 25 mill. kr, ifølge statsråden. Det ble i 2015 gjennomført en anbudskonkurranse for tilbringertjenesten, og høsten 2015 ble det inngått en tiårskontrakt med Buksér og Berging AS om levering av denne tjenesten.

Ta hensyn til nyanser

I påvente av at ny tilbyder ble valgt, ble det ikke i 2015 gjennomført nye investeringer i same omfang som tidligere. Det betyr at kostnadene dette året var lavere enn i et normalår. Buksér og Berging AS overtok leveringen av tilbringertjenesten i 2016. Det skjedde gradvis, noe som også gjør at man må nyansere noe hvis man skal bruke 2016 som sammenligningsgrunnlag for før og etter konkurranseutsettingen.

Ser vi på perioden 2012–2014, de siste tre åra med normal drift av tilbringertjenesten i Kystverkets regi, og sammenlikner snittet for disse tre årene med snittet for 2017–2018, de to første årene med drift i privat regi, får man en anslått kostnadsreduksjon på om lag 38 mill. kr, regnet om til 2019-kroner. Samferdselsministeren understreket usikkerheten knyttet til disse anslagene, og at hele denne kostnadsreduksjonen kan ikke isolert kan skyldes effektivisering alene. Vi må også se på justering av aktivitet, sa han.

Indikasjon på kostnadsreduksjon

Til sammenligning, opplyste statsråd Dale, har kostnadene i den samme perioden blitt redusert med om lag 14%, mens losoppdragene ble redusert med om lag 9,5%. Det betyr at kostnadene ble redusert mer enn hva aktivitetsnivået skulle tilsi, noe som er en klar indikasjon på at konkurranseutsettingen har bidratt til å få kostnadene ned i tilbringertjenesten.

Bli den første til å kommentere på "Titalls av millioner spart ved konkurranseutsetting i lostjenesten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.