Tolletaten vil ha permanent unntak fra energi- og klimakrav i bil-anskaffelser

Anbud365: Tolletaten vil ha permanent unntak for energi- og klimakrav i bil-anskaffelserTolletaten støtter intensjonen om reduserte klimautslipp ved å bruke kjøretøy med nullutslipp, heter det i en høringsuttalelse, men er avhengig av at det samtidig er mulig å utføre etatens samfunnsoppdrag effektivt og med en rimelig ressursbruk. På bildet Øystein Børmer, tolldirektør (foto: Bård Gudim/Tolletaten).

Skriv ut artikkelen

Tolletaten vil ha permanent unntak fra forskriften om energi- og miljøkrav ved offentlig e anskaffelser av biler til veitransport på linje med bl.a. politi og Forsvaret. Det fremgår av en høringsuttalelse der Tolletaten for øvrig refser Samferdselsdepartementet for å sette dem på sidelinjen ved høringer om slike forskrifter. Tolletaten fant ut via en pressemelding at der var høring, og når det gjelder eksisterende regelverk er det bygget på flere høringsrunder – Tolletaten har ikke vært hørt i noen av disse.

Tolletaten er kommet med høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport (nullutslipps-krav). Det er, heter det, problematisk at Tolletaten som berørt etat ikke får høringen tilsendt eller blir gjort oppmerksom på at høringen er publisert – utover Samferdselsdepartementets publiserte pressemelding på regjeringen.no. Enkelte av deres behov for kjøretøy er omfattet av særskilte krav som det ikke er gitt at dagens teknologiske løsninger for nullutslipp kan oppfylle.

Dagens regelverk er resultatet av flere høringsprosesser, konstaterer Tolletaten, som opplyser at etaten ikke har vært hørt i noen av disse. Eksempelvis har Tolletaten typer kjøretøy som andre aktører som er positivt unntatt fra gjeldende krav. Dette taler, slår Tolletaten fast, for at også gjeldende regelverk burde inneholdt tilsvarende unntak for Tolletatens kjøretøy.

Støtter intensjon om reduserte utslipp

Tolletaten støtter intensjonen om reduserte klimautslipp ved å bruke kjøretøy med nullutslipp, men er avhengig av at det samtidig er mulig å utføre etatens samfunnsoppdrag effektivt og med en rimelig ressursbruk. I dag disponerer etaten i underkant av 200 biler, hvorav fire el-biler og én hybridbil. 15-20 av dagens biler med fossil drivlinje kan erstattes med el-biler når disse skal fornyes ved kommende anskaffelser (gitt dagens teknologi).

En utfordring som bremser overgangen til utslippsfrie kjøretøy, er at mange av Tolletatens biler av effektivitets- og ressurshensyn har utstrakt vekselbruk, hvor bare deler av bruken i dag kan dekkes av nullutslippskjøretøy. En overgang til elektriske kjøretøy krever utbygging av infrastruktur for ladning, og dette arbeidet er påbegynt i Tolletaten – både til bruk for etatens kjøretøy og til bruk for ansatte.

Betydelig øke kostnader

Tolletatens grensenære plassering, med til dels store avstander, dårlig utbygget infrastruktur, kombinert med biler med mye utstyr som både gir økt vekt og økt strømforbruk, gjør det vanskelig å løse oppgaver på en tilfredsstillende måte uten at vi må øke antall kjøretøy vesentlig. Dette forsterkes av at mange av bilene brukes i svært kalde miljøer, der for eksempel bruk av varmeapparat under patrulje/observasjon vil redusere rekkevidden på kjøretøyene.

Overgang til nullutslippskjøretøy – i den grad det faktisk er teknisk mulig – vil medføre betydelige økte kostnader til anskaffelse og drift av en større bilpark enn i dag for å kunne utføre Tolletatens samfunnsoppdrag.

Permanent unntak

Forslaget er derfor at Tolletaten får permanent unntak fra forskriften, slik at den aktuelle paragrafen blir slik: Forskriften gjelder ikke kontrakter ved anskaffelse av: kjøretøy som er produsert og konstruert for bruk av Forsvaret, Sivilforsvaret, Tolletaten, brannvesen og politi.

Bli den første til å kommentere på "Tolletaten vil ha permanent unntak fra energi- og klimakrav i bil-anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.