Tror åpning for konkurranse på jernbanen vil bety lite i Norge

Anbud365: Tror åpning for konkurranse på jernbanen vil bety lite i NorgeSamferdselsstatsråd Ketil Solvik–Olsen er nå i full gang med å tilrettelegge for anbud som skal gi best mulige togtilbud, men det er mye som må på plass for å sikre en god anbudsprosess (Foto: Samferdselsdepartementet).

Skriv ut artikkelen

Persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse om fire år. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Slik blir det også i Norge, dersom «jernbanepakken» til EU blir en del av EØS–avtalen. Så vel NHO som NSB tviler på om dette kommer til å bety så mye i praksis her i landet.

EUs fjerde jernbanepakke er nå ferdigbehandlet og publisert i EU-tidende. Den er nå under vurdering for innlemmelse i EØS/EFTA-landene. Hensikten er å intensivere konkurransen i nasjonale jernbanemarkeder, for å øke kvantiteten og kvaliteten av persontransporten i disse markedene. En økning av personbefordring med jernbane vil bidra til å nå EUs overordnede miljømål.

Europeiske jernbaneselskaper har fra 2010 hatt tilgang til infrastrukturen i EU, med internasjonal personbefordring som formål. Passasjerer kan tas med og slippes av på den internasjonale ruten, også mellom stasjoner i en og samme medlemsstat (kabotasje) så fremt hovedhensikten med ruten er internasjonal trafikk.

Konkurranse på en og samme strekning

Det åpnes nå for konkurranse på sporet også for nasjonal passasjertransport. Dette betyr i praksis konkurranse mellom togoperatører på en og samme strekning. Jernbaneforetak skal få en generell tilgangsrett til infrastruktur under likeverdige, ikke-diskriminerende og transparente forhold. Det betyr at alle selskaper vil få mulighet til å konkurrere om passasjertransport hvor de måtte ønske, og at nasjonale myndigheter må tilrettelegge for dette. Denne allmenne tilgangsretten kan begrenses dersom det nasjonale markedsovervåkingsorganet på bakgrunn av en analyse finner at den økonomiske likevekten i en kontrakt om offentlig tjenesteytelse vil bli forrykket. Det stilles opp frister slik at markedsovervåkingsorganet får god nok tid til å vurdere dette. Det er også adgang til å begrense den frie tilgangsretten når det er gitt eksklusive rettigheter til trafikk mellom de aktuelle stasjonene i en kontrakt om offentlig tjeneste som er inngått før 16. juni 2015.

For å minske ulempene for passasjerene ved at flere togselskap opererer på det samme nettet, skal det gis hjemmel for å kreve at selskapene skal knyttes til et felles og konkurransenøytralt informasjons- og billettsystem. Det kreves også at selskapene har beredskapsplaner med plikt til gjensidig assistanse ved større forstyrrelser i togtrafikken.

Noen imot og noen for

Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund og LO er generelt negative til å åpne det norske persontrafikkmarkedet for fri konkurranse. Arbeidsgiverforeningen Spekter anbefaler at Norge støtter forslaget. Det gjør også NHO prinsipielt, men knapp sporkapasitet, lite trafikkgrunnlag og betydelig stordriftsfordeler gjør at NHO vurderer konkurranse på sporet som mindre aktuelt for jernbanetransport i Norge.

NSB tror at forslaget sannsynligvis vil, med noen få unntak, ha begrenset betydning i Norge. Så vel Statens jernbanetilsyn (SJT) som Flytoget er positivt innstilt til åpning av det nasjonale transportmarkedet.

Bli den første til å kommentere på "Tror åpning for konkurranse på jernbanen vil bety lite i Norge"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.