«Utslippsversting», men bare 30 % stiller miljøkrav ved transportkjøp

Anbud365: «Utslippsversting», men bare 30 % stiller miljøkrav ved transportkjøpKontraktsoppfølging er et viktig tema i offentlige anskaffelser, men i praksis er den ikke god nok, ifølge rapporten. fra kartleggingen i Difi-regi.

Skriv ut artikkelen

Transport fremstilles ofte som «verstingen» når det gjelder klimautslipp, men dominerer langt fra krav og kriterier i offentlige anskaffelser. Bare 30% av konkurransegrunnlagene innen transport har miljørelaterte aspekter i kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, ifølge en kartlegging i regi av Difi.

Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) gjennomførte i august 2016 en kartlegging av 244 utlyste konkurranser på Doffin i 2015 – i samarbeid med Inventura. Totalt 99 konkurransegrunnlag som inngår i analysen, gjelder transport. De øvrige omfatter kategoriene møbler, yrkesklær og IKT–utstyr. Tema var bruken av krav og kriterier knyttet til samfunnsansvar og miljøaspekter. Formålet var å få en oversikt over status for praksis i 2015.

Statsregnskapet viser at innkjøpsvolumet for transport i 2015 er på ca. NOK 4,5 mrd. Det dekker under 50 % av statens innkjøpsutgifter. Et anslag for hele staten kan derfor være NOK 10 mrd. I kommunesektoren utgjør transportkjøp hos de 100 største leverandørene hele 16%, ca NOK 13 mrd. I tillegg kommer anskaffelser av kollektivtransport foretatt av fylkeskommunene.

Miljørelaterte aspekter hos ca. 30%

Ca. 30% av konkurransegrunnlagene innen transport har med miljørelaterte aspekter i kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, ifølge kartleggingen. Mye av transportarbeidet foregår i byer og tettsteder, slik at krav til Euro 6–nivå er relevant. Bare ca. 33% har fastsatt dette kravet, viser kartleggingen.

Kartleggingen viser at bare 7% har bedt om informasjon om nivå eller fastsatt en maksgrense på CO2-utslipp som er akseptabelt. Der hvor det stilles krav gjøres det enten som tildelingskriterium eller i kravspesifikasjonen.

50% krever Euroklasse 6

I utvalget er 24 anskaffelser av transportutstyr. Her er krav til Euroklasse relevant å stille, men bare drøyt halvparten (i 16 konkurransegrunnlag) krever Euro 6 – den beste gjeldende standard fra 2014. Det er verd å merke seg at svært få stiller andre krav, fremgår det av rapporten, som f.eks. krav til miljøteknologi, muligheter for bruk av fornybare energibærere eller maksimalt nivå for CO2 utslipp. Mange stiller imidlertid krav til maksimalt støynivå når det gjelder arbeidsmiljøet for sjåfør. De færreste har noen krav til den støy utstyret i bruk påfører omgivelsene.

Mye av transporttjenestene foregår i byer og tettbygde strøk. Et Euro 6–kravnivå er dermed relevant. I overkant av 25% stiller dette, mens en del flere stiller krav på linje med Euro 5. Noen har krav om at nyanskaffelser i kontraktsperioden skal tilfredsstille høyeste Euroklasse. En del stiller krav til teknologi og drivstoff. Også andre stiller krav om eller premierer bruk av hybrid teknologi og biodrivstoff i ulike varianter.

Ikke god nok kontraktsoppfølging

Flere stiller krav om rapportering og har insentiv-/sanksjonsklausuler i kontraktsvilkår (i 18 konkurransegrunnlag). Det er imidlertid ganske mange vage forpliktelser og krav i form av hva som skal rapporteres o.l. Kontraktsoppfølging er et viktig tema i offentlige anskaffelser, men i praksis er den ikke god nok, ifølge rapporten.

Avløp, søppel, sanitære og miljømessige tjenester utgjør ca. 25% av de utlysningene som er analysert. Disse bar preg av å ha lite fokus på krav til miljøprestasjoner også på selve transportleddet. Bare en aktør (Renovasjonsetaten i Oslo kommune) stiller noe mer omfattende krav som bidrar til gode miljøprestasjoner.

Rapporten med resultatene fra undersøkelsen og tilhørende analyser foreligger nå: «Ivaretakelse av miljøaspekter i offentlige anskaffelser, status 2015. Analyse av 244 utlysninger på Doffin i 2015 innen prioriterte kategorier. Hovedfokus på transport». Den kan du lese her.

Se også en tidligere omtale av Difi–rapporten på Anbud365.

Bli den første til å kommentere på "«Utslippsversting», men bare 30 % stiller miljøkrav ved transportkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.