Utviklet konsept for gevinstrealisering ved store anskaffelser

Anbud365: Utviklet konsept for gevinstrealisering ved store anskaffelserRigsrevisionen mener at det danske forsvaret med det nye konseptet for gevinstrealisering oppnår et godt utgangspunkt for å vurdere prosjekters gevinster. På bildet rigsrevisor Lone Strøm (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

Det danske forsvaret tester ut et konsept for beregning av gevinster for realisering i forbindelse med kjøp av større materiell. Det er to prosjekter som er «prøve-kaniner». Ingen er avsluttet ennå, slik at foreløpig er ingen av gevinstene realisert. Men selve konseptet er såpass tillitvekkende at Rigsrevisionen konstaterer at utgangspunktet er så godt at deres befatning med saken avsluttes.

Allerede i 2013 kom Rigsrevisionen med en beretning om Forsvarets prosedyrer for anskaffelser av større materiell. Samme år kjøpte Forsvaret i Danmark inn slikt materiell for ca. 6,5 mrd (i danske kroner). Underveis i revisjonsarbeidet med Forsvarets anskaffelsesprosedyrer pekte Statsrevisorerne på at Forsvaret burde vurdere å utarbeide gevinstrealiseringsrapporter. Poenget var å kunne dokumentere anskaffelsens innflytelse på Forsvarets evne til å løse sine oppgaver.

Det fremgår av et ferskt notat fra Rigsrevisionen at Forsvaret nå har utviklet et nytt konsept for gevinstrealisering. Det nye konseptet innebærer at alle prosjekter skal vurderes efter samme prosess og bruke de samme sjablonger. Fokus er på å identifisere de relevante gevinster, både for store og små prosjekter.

Gevinstrealiseringen

Gevinstrealiseringsprosessen starter før selve prosjektet ble satt i gang, fortsetter over prosjektets levetid og fortsetter etter prosjektets avslutning. Gevinstrealiseringen tar utgangspunkt i at gevinster identifiseres, beskrives, evalueres, følges, planlegges og realiseres. Ved prosjektavslutningen overføres ansvaret for prosjektets gevinstrealisering til gevinsteieren, f.eks. Hæren. Gevinsteieren er ansvarlig for gevinstoppfølgingen.

Forsvaret i Danmark har valgt å teste ut gevinstrealiseringskonseptet på to prosjekter, som begge var påbegynt. Det ene prosjektet, som Forsvaret har arbeidet mest med, gjelder pansrede mannskapsvogner (Piranha 5). Prosjektet startet i 2012, og levering forventes å finne sted i perioden 2018-2023. I dette prosjektet er det identifisert positive gevinster innenfor gevinsttypene effektivisering og kvalitetsløft.

Effektiviseringsgevinst

Effektiviseringen består i en høy såkalt «rådighedsgrad». Det betyr i hvilken grad (%) den pansrede mannskapsvognen er til rådighet for den enkelte enhet – til utdannelse, øvelse og beredskap. Forsvaret vil dessuten, fremgår det av revisjonsnotatet, gripe fatt i driftsøkonomien og sammenholde den med de forutsetningene som er oppstilt for innkjøpet. Andre gevinster er den pansrede mannskapsvognens taktiske fleksibilitet, optimert utdannelse, bedre beskyttelse mot miner, forbedret mobilitet, evne til at løse uforutsette oppgaver som følge av mindre strømforbruk, mindre vekt, mer plass mv.

Gevinstene skal vurderes opp mot ”nå-situasjonen”, der man i dag bl.a. har en aldrende flåte av slike vogner med lav «rådighetsgrad» og med et begrenset utviklingspotensial. Det andre prosjektet dreier seg om innkjøp av lastebiler. Også her er gevinstrealiseringen utarbeidet etter prosjektstart.

Ingen av prosjektene er avsluttet ennå og derfor er heller ikke gevinstene realisert. Likevel er det Rigsrevisionens vurdering at Forsvaret med det nye konseptet oppnår et godt utgangspunkt for å vurdere prosjekters gevinster. Forsvaret har dessuten opplyst at konseptet nå skal tas i bruk for alle materiellprosjekter heretter.

Bli den første til å kommentere på "Utviklet konsept for gevinstrealisering ved store anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.