Vanskelig å anskaffe elbiler til alle funksjonshemmede

Anbud365: Vanskelig å anskaffe elbiler til alleStortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen (SV) -t.v.- spurte om elbiler til funksjonshemmede, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen svarte og regnet med at mulighetene for å tilby egnede elbiler vil øke i framtiden og at etaten vil legge til rette for økt bruk av elbiler så snart dette er mulig.

Skriv ut artikkelen

Arbeids- og velferdsetaten (Nav) jobber aktivt for å kunne tilby flere nullutslipps-biler til bruk for funksjonshemmede. Imidlertid må etaten også ta nødvendig hensyn til at bilene som kjøpes inn skal være driftssikre og ivareta brukernes transportbehov. Det understreket arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen i et svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Leverandørmarkedet kan i dag i liten grad tilby mellomstore elbiler som dekker behovene til brukerne som trenger heis eller rampe for å komme inn i bilen.

Stortingsrepresentant Eirik Faret Sakariassen (SV) var, slik han selv formulerte det, bekymret: «Bilparken i Norge skal bli utslippsfri, men Nav kjører fortsatt fossilt». Han spurt derfor hva arbeids- og sosialministeren ville gjøre med det.

Stønad til bil over folketrygden kan gis som tilskudd til ordinær bil (dvs. gruppe 1-bil) eller som rente- og avdragsfrie lån til spesialtilpassede biler (gruppe 2) for personer som er avhengig av heis eller rampe for å komme inn i bilen. Statsråden slo fast, med dette som utgangspunkt, at de som mottar gruppe 1-biler, selv kjøper den bilen de ønsker, og at en økende andel kjøper el-bil.

Personer som mottar tilskudd til gruppe 1-bil anskaffer selv bilen. Siden det er snakk om ordinære personbiler, vil ulike elbilmodeller være et aktuelt alternativ. Røe Isaksen antok derfor at en økende andel av de som oppfyller vilkårene for gruppe 1-bil, i likhet med befolkningen ellers, velger elbil. Men:

Elbiler i to delkontrakter

Anbudskonkurransen for ny rammeavtale for gruppe 2-biler ble kunngjort i midten av desember 2020. I forkant av kunngjøringen (mai 2020) publiserte Arbeids- og velferdsetaten en veiledende kunngjøring for å informere leverandørmarkedet så tidlig som mulig om den forestående anskaffelsen. Formålet med den veiledende kunngjøringen var å opprette tidlig markedsdialog og å formidle etatens behov til potensielle leverandører. Det var dialogrunder med potensielle tilbydere vedrørende nullutslippsalternativer. Tilbakemeldingen fra tilbydere som deltok i dialogrundene var at de hadde få tilgjengelige elbiler som ville være aktuelle i forhold til kravspesifikasjonene i den kommende anbudskonkurransen. Det var også usikkerhet knyttet til når disse elbilene eventuelt ville komme på markedet og mulighetene for ombygging. I tillegg til den veiledende kunngjøringen og markedsdialogen med leverandørene, publiserte etaten i midten av oktober 2020 en tilleggshøring på miljø. På bakgrunn av informasjon som ble innhentet fra leverandørmarkedet, ble det åpnet for elbiler i to delkontrakter (som gjelder liten bil), i anbudskonkurransen som ble kunngjort i desember 2020.


Ulemper og risiko

– Jeg er kjent med at Arbeids- og velferdsetaten aktivt arbeider for å ivareta miljøhensyn i sine anskaffelser, fortsatte arbeids- og sosialministeren i sitt svar til Stortinget. Elbilteknologi gir både miljøgevinster og noen økonomiske gevinster i den daglige driften av bilen. Samtidig kan det være noen ulemper og risikoer, både for etaten og for brukerne. Det er blant annet noe usikkerhet knyttet til batterienes levetid. Spesialutstyret som monteres i bilene er tungt og bruker derfor mye strøm, noe som reduserer elbilenes rekkevidde betraktelig. Erfaringene med standard elbiler uten ombygninger og tilleggsutstyr, er videre at rekkevidden kan bli betydelig redusert vinterstid. Forhold knyttet til parkering og montering av ladepunkt kan også være utfordrende.

1 kommentar på "Vanskelig å anskaffe elbiler til alle funksjonshemmede"

  1. Har som hadikappet brugt tilpasset tms i 6 år rekkevidde sikkerhet, plass og service har vært utmerket.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.