Vårens toppsaker i Digdir: Ny Doffin, sertifisering, skytjenester og grønne kjøp

Anbud365: Vårens toppsaker i Digdir: Ny Doffin, sertifisering, skytjenester og grønne kjøpAnskaffelsesavdelingen i Digitaliseringsdirektoratet skal senere i år overføres til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring). I øyeblikket jobbes det intenst med å få en så god integrering som mulig med miljøene i DFØ som arbeider med ledelse og virksomhetsstyring. – Jeg ser frem til dette samarbeidet, slår avdelingsdirektør Dag Strømsnes fast. Her er det mye viktige synergier å hente, dette blir spennende.

Skriv ut artikkelen

Utvidelse av sertifiseringsordningen, handlingsplan for økt andel grønne innkjøp og etablering av en markedsplass for skytjenester står for tiden høyt på agendaen hos anskaffelsesfolkene i Digitaliseringsdirektoratet. Men avdelingsdirektør Dag Strømsnes kan i en samtale med Anbud365 også fortelle om «Nye Doffin» som etter planen skal se dagens lys i 2021. Og han har en oppfordring: Nå kommer modenhetsundersøkelsen vår – den må du svare på!

Men dagens utfordringer er krevende:

– Vi er midt inne i en vanskelig tid som også har betydning for oss som driver med offentlige anskaffelser, konstaterer Strømsnes. Noen av oss driver akkurat nå med anskaffelser som er kritiske for å løse korona-krisen. For eksempel vet vi at Sykehusinnkjøp står på dag og natt for å skaffe til veie livreddende smittevernsutstyr. Offentlige anskaffelser er også nå viktigere enn noensinne for leverandørene våre som står i fare for å måtte permittere og legge ned driften. Som leder for anskaffelsesavdelingen i Digdir vil jeg derfor innledningvis gi min honnør til det viktige arbeidet som akkurat nå gjøres i kommuner og stat på innkjøpsområdet.

Digitaliseringsdirektoratet tar for øvrig sikte på å legge ut på anskaffelser.no alt som kan være til hjelp og støtte i forbindelse med koronavirus-pandemien og anskaffelser.

Overordnet agenda

Fjorårets stortingsmelding om offentlige anskaffelser tjener som den overordnede agendaen for arbeidet med anskaffelser i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Strømsnes er godt tilfreds med meldingen, og to av tiltakene er på vei til å bli realisert:

– Neste skritt i utviklingen av sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA) er å utvikle fagplanen SOA samfunnsansvar. Denne skal dekke temaene klima og miljø, sosialt ansvar og arbeidslivskriminalitet. Fagrådet er i gang med arbeidet. Når fagplanen er klar, håper vi aktuelle kursarrangører raskt kommer på banen. Vi har et godt samarbeid med Norsk Test as om utvikling av sertifiseringstesten(e). Dette dreier seg om et meget viktig virkemiddel i innkjøpsfaget.

– Når vil fagplanen foreligge?

Strømsnes antyder at fagplanen blir ferdig i høst og at ny sertifiseringstest er klar våren 2021.

Det andre tiltaket som Digdir bruker mye ressurser på, er handlingsplanen for å øke andelen grønne anskaffelser. Ambisjonsnivået er høyt – kravene i Paris-erklæringen kan også lett komme til å bli forsterket. 16% av CO2 utslippene i Norge kan jo relateres til offentlige innkjøp. Strømsnes:

Handlingsplan for grønne anskaffelser

– Norge kan få problemer med å nå Paris-målene om man ikke for alvor legger til rette for å bruke offentlige anskaffelser effektivt i dette arbeidet. En systematisk etterspørsel etter grønne løsninger hos leverandørene er et vesentlig bidrag til det grønne skiftet. I arbeidet med å utvikle handlingsplanen sikrer vi nødvendig forankring gjennom å ha nær kontakt både med innkjøpere og leverandører. Det er også viktig for at begge parter skal ta inn over seg betydningen av å følge opp. Vi sikter mot en god og spisset plan!

Når det gjelder miljø, leder Digdir for tiden et nordisk samarbeid med sikte på å redusere utslipp fra vareleveranser. Dette har de nordiske land til felles, og dermed er det naturlig å samarbeide om etablering av tiltak for å begrense utslippene. Transport er av mange stemplet som «utslippsversting». I samarbeidet deltar de nordiske myndigheters innkjøpsmiljøer og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Skytjenester

Stortinget har sørget for å bevilge midler til Digdir, slik at de kan etablere en markedsplass for skytjenester. Det er et viktig element for en vellykket digitalisering. Markedsplassen skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å kjøpe lovlige, sikre og kostnadseffektive skytjenester.

– Det er mange organisasjoner i det offentlige som sliter med å anskaffe slike, fremholder avdelingsdirektør Strømsnes. Det er komplekst, og ikke minst er det strenge sikkerhetstiltak involvert, f.eks. GDPR. Her må man ha kontroll.

Det er fire komponenter i dette arbeidet. Det ene er at Statens innkjøpssenter gjør en rammeavtale, som også kommunene kan benytte. Sikkerheten ved en rekke gratistjenester, som f.eks. dropbox, skal gjennomgås, det er behov for veiledning, og en teknisk løsning for markedsplassen skal designes og utvikles.

Doffin i støpeskjeen

Strømsnes minner i denne sammenheng om at digitaliseringssatsingen som nå er inne i sitt tredje år, fortsetter på bred front med uforminsket styrke. Og det skal skje noe med Doffin:

– Vi skal vri Doffin fra å være et verktøy for å lage kunngjøringer til i enda større grad å være en informasjonskilde om markedsmuligheter og økt kunnskap om offentlige anskaffelser. Vi vil også legge enda bedre til rette for at SMB og start-ups kan levere til offentlig sektor. Strømsnes regner med at brukerne vil se endringer i dagens Doffin allerede fra høsten av, og at det vil skje en gradvis utrulling av ny funksjonalitet i årene som kommer. Underveis skal også EUs nye kunngjøringsskjemaer – eForms – tas i bruk. Dette kan tidligst skje høsten 2022, opplyser han.

Muligheter for start-ups

I regjeringens digitaliseringsstrategi er et av tiltakene at regjeringen vil sette i gang et arbeid med etableringen av et program for økt samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsvirksomheter etter modell av lignende satsinger i andre land. Et slikt program vil kunne ha stor betydning for oppstartselskaper som nå sliter tungt i forbindelse med Korona-krisen. Digdir har i utgangspunktet lagt opp til flere regionale møter for å få innspill til handlingsplanen. Nå er disse møtene utsatt inntil Korona-situasjonen er mer avklart, men Strømsnes oppfordrer til å komme med skriftlige innspill i stedet. 

Undersøkelse

Annethvert år gjennomføres en bred modenhetsundersøkelse. Det er en viktig kanal for Digdir når det gjelder å hente informasjon om utviklingen/modningen i anskaffelsesvirksomheten i statlig og kommunal sektor. Her spørres det om lederforankring, digitalisering, om innovasjonspotensialet tas ut, omfanget av grønne innkjøp mm. Resultatet av undersøkelsen skal legges frem på Anskaffelseskonferansen til høsten. Strømsnes appellerer:

– Vi oppfordrer innkjøpere til å prioritere å svare på undersøkelsen når den etter planen sendes ut rett over påske. Svarene er viktig for den fremtidige innrettingen av vårt arbeid.

Bli den første til å kommentere på "Vårens toppsaker i Digdir: Ny Doffin, sertifisering, skytjenester og grønne kjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.