Veien mot en bærekraftig fremtid – behovet for innovative løsninger i norsk transportsektor

Anbud 365: Veien mot en bærekraftig fremtid – behovet for innovative løsninger i norsk transportsektorNorge står ved et veiskille hvor den ene veien videre er brolagt med innovative løsninger og tverrsektorielt samarbeid. Den andre er et lappeteppe av en vei som det blir stadig dyrere å vedlikeholde. Ved å velge den innovative veien sikrer vi ikke bare en mer bærekraftig og effektiv transportsektor, men også et lønnsomt og levedyktig samfunn for fremtidige generasjoner, konstaterer artikkelforfatteren.

Skriv ut artikkelen

Av Ingebjørg Harto, daglig leder i LUP (Leverandørutviklingsprogrammet)

Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036 understreker viktigheten av å vedlikeholde eksisterende infrastruktur, forbedre der det er mulig, og bygge nytt kun når det er nødvendig. For å imøtekomme de overordnede målene om et effektivt, miljøvennlig og sikkert transportsystem må fokus rettes mot implementering og skalering av nye løsninger.

Historisk har transportsektoren vært en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge. I denne sammenhengen blir reduksjon av utslipp fra tungtransport, anleggsmaskiner og sjøfart, samt omstillingen til null- og lavutslippsløsninger i luftfarten, en nøkkel til å nå nasjonale og internasjonale klimamål.

Norge står overfor en avgjørende epoke der innovative løsninger og samhandling blir essensielt for å forme fremtidens transportinfrastruktur. Dette krever en omlegging fra tradisjonell tenkning til en fremtidsrettet og bærekraftig tilnærming hvor innovative anskaffelser må stå sentralt.

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) har allerede bidratt til å etablere en samhandlingsarena for veieiere av europa- riks og fylkesvei og sammen med partnerne våre jobber vi med en rekke anskaffelser og løsninger innen utvikling, drift og vedlikehold av vei.

Utbredelsen av elektriske gravemaskiner og utslippsfrie byggeplasser startet som en innovativ anskaffelse, men er nå stadig mer vanlig. En utfordring ved utslippsfrie byggeplasser har vært tilgang på strøm for å lade maskinene, men også dette er løst gjennom en innovativ anskaffelse med mobile containere med kapasitet til å lade gravemaskiner og annet utstyr på rekordtid. Nylig viste en test at en gravemaskin kan lades slik i løpet av lunsjpausen – uten ekstra utbygging av infrastruktur for å gi tilgang på strøm.

Videre har innovative anskaffelser utviklet løsninger for bedre og mer miljøvennlig sikring av kvikkleire, løsninger for mer forutsigbare og fremkommelige fjelloverganger og det er utviklet løsninger for bedre tunnelsikkerhet, overvannshåndtering og skredvarsling samt bedre, billigere og mer bærekraftig sveising av bruelementer. Sistnevnte løsning kan kutte CO2 utslipp med 50% i produksjonen og spare store bruprosjekter for enorme summer.

Det er også flere innovative anskaffelser under utvikling, som svarer på målsetninger og intensjoner i NTP. Blant dem finner vi et prosjekt hvor Statens vegvesen skal inngå fem nye veidriftskontrakter på riksvegnettet med oppstart i 2025. I forkant av utlysningene inviteres det til markedsdialog, hvor potensielle leverandører og utviklere av teknologi- og informasjonssystemer kan informere om løsninger og teknologi som allerede finnes på markedet eller er under utvikling. Det vil gi merverdi til drift av riksvegnettet. På denne måten legges det til rette for et fremtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

For å skalere opp og utnytte disse innovative løsningene kreves det imidlertid en koordinert innsats. Samarbeid og samhandling mellom offentlige veieiere, næringslivet og leverandørindustrien må intensiveres. En fragmentert tilnærming hvor hver enhet opererer i siloer vil ikke være tilstrekkelig for å møte fremtidens utfordringer.

Det er på tide å anerkjenne at kostnadene ved å ikke innovere og ved å ikke effektivisere driften av våre veier, langt overstiger investeringene som kreves for å implementere nye løsninger. For hver ny løsning som tar steget fra pilot til praksis og deretter tas i bruk av flere, styrker vi ikke bare transportsektoren, men også samfunnsøkonomien og miljøet.

Norge står ved et veiskille hvor den ene veien videre er brolagt med innovative løsninger og tverrsektorielt samarbeid. Den andre er et lappeteppe av en vei som det blir stadig dyrere å vedlikeholde. Ved å velge den innovative veien sikrer vi ikke bare en mer bærekraftig og effektiv transportsektor, men også et lønnsomt og levedyktig samfunn for fremtidige generasjoner.

Bli den første til å kommentere på "Veien mot en bærekraftig fremtid – behovet for innovative løsninger i norsk transportsektor"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.