Veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff: Tommelen ned fra NHO

Anbud365: Veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff: Tommelen ned fra NHOBiodrivstoff er både et kostnadseffektivt og styringseffektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren, slår NHO-direktør Mari Sundli Tveit fast i ete høringsinnspill til DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) (foto: Eva Helene Storm Hanssen, Moment Studio).

Skriv ut artikkelen

NHO vender tommelen ned for DFØs utkast til veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport. Den vil ha som konsekvens at offentlige innkjøpere slutter å kjøpe biodrivstoff og går tilbake til fossilt, og at klimagassutslippene fra kollektivtrafikken og andre deler av offentlig sektor vil øke, poengterer NHO i en høringsuttalelse. Den endringen som foreslås i veiledningen går i feil retning og er teknologiskjev, heter det.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) har laget forslag til revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport, med fokus på flytende biodrivstoff. Den har nylig vært på høring, der også NHO har bidratt med innspill.

Her slår NHO fast at den nye veiledningen vil ha som konsekvens at offentlige innkjøpere slutter å kjøpe biodrivstoff og går tilbake til fossilt, og at klimagassutslippene fra kollektivtrafikken og andre deler av offentlig sektor vil øke. Årsaken er innføring av veibruksavgift på biodrivstoff omsatt utenfor omsetningskravet, som ble iverksatt fra 1. juli 2020, og som i praksis innebærer at omsetningskravet blir et tak for omsetning av biodrivstoff i Norge, og ikke et gulv slik det var tidligere.

Går i feil retning

– NHO er en sterk pådriver for miljøkrav i offentlige anskaffelser, heter det, og mener den endringen som foreslås i veiledningen om klima- og miljøvennlig drivstoff, går i feil retning. I stedet for å endre veilederen for offentlige anskaffelser, bør rammebetingelsene for omsetning og bruk av biodrivstoff gjennomgås med formål å stimulere til produksjon av avansert bærekraftig biodrivstoff i Norge, og samtidig sikre at næringstransporten har tilgang til høyinnblandet bærekraftig biodrivstoff til en konkurransedyktig pris. Biodrivstoff er et sentralt tiltak for å innfri Norges klimaforpliktelse for 2030 (Klimakur 2030), og bør adresseres tydelig i klimameldingen.

NHO har sammen med sine landsforeninger over lang tid engasjert seg i utforming av rammebetingelsene for bruk og omsetning av biodrivstoff i Norge. Biodrivstoff er per i dag en knapp ressurs med høy global etterspørsel, og bruken av biodrivstoff har økt mye i Norge de senere årene, noe som også er hovedårsaken til nedgangen i utslippene fra veitransporten.

Kostnads- og styringseffektivt

– Samtidig er det stort fokus på klima- og miljøeffekt ved produksjon og bruk av ulike typer biodrivstoff, og et kontinuerlig arbeid med regelverksutvikling både i Norge og internasjonalt for å sikre mest mulig avansert og bærekraftig produksjon, fremholder NHO, som støtter dette arbeidet, og er opptatt av at biodrivstoff brukt i Norge skal ha høy klimanytte og ikke fortrenge matproduksjon eller føre til tap av regnskog. Biodrivstoff er både et kostnadseffektivt og styringseffektivt virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

NHO mener at DFØs forslag til ny veileder og drivstoffmatrise er teknologiskjev og fratar offentlige innkjøp en teknologiutviklende rolle også for bærekraftig biodrivstoff. – Mye av nyttetransporten som er omfattet av offentlige anskaffelser har ikke alternativ til biodrivstoff, og den nye veilederen ser bort fra at offentlige anskaffelser også skal bidra til å ta i bruk fornybare teknologier, skriver NHO, og fortsetter:

– Forslaget til veileder viser i klartekst at dagens rammebetingelser med omsetningskrav og veikbruksavgift i praksis gjør høyinnblandet biodrivstoff til et uaktuelt klimatiltak i næringstransporten. NHO etterlyser en gjennomgang av rammebetingelsene, samt en langsiktig og forutsigbar opptrappingsplan for bærekraftig biodrivstoff fram mot 2030.

Bli den første til å kommentere på "Veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff: Tommelen ned fra NHO"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.