Vil ha forslag til klimakrav i anskaffelser av sjøtransport innen 1. mai

Anbud365: Vil ha forslag til klimakrav i anskaffelser av sjøtransport innen 1. maiLasteskip, ferjer og hurtigbåter står i fokus når nå klima- og miljøminister Espen Barth Eide ber om forslag til utforming av klimakrav i anskaffelser (foto: Cecilie Stuedal).

Skriv ut artikkelen

Innen 1. mai i år skal regjeringen ha på sitt bord forslag til utforming av klimakrav til bruk ved det offentliges anskaffelser av tjenester innen sjøtransport og ved anbud for ferje- og hurtigbåter. Det oppdraget er nå gitt til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet. Forslagene fra fagetatene er et viktig grunnlag for regjeringen når den skal innføre lav- og nullutslippskrav i disse maritime sektorene. Tjenestekjøp i sjøtransport dreier seg ofte om materialer til bygg og anlegg.

En utfordring for innfasing av lav- eller nullutslippsteknologi på skip i dag er at det er ingen eller få som etterspør frakt på skip med lavere utslipp, skriver Klima- og miljødepartementet i oppdraget til de tre fagetatene. Uten etterspørselen blir det risikabelt å investere i ny teknologi. Det offentlige kjøper inn flere forskjellige sjøtransporttjenester, i tillegg til ferge- og hurtigbåttjenester. Innføring av klimakrav og lav- og nullutslippskrav vil bidra til å skape etterspørsel og minske risikoen ved investeringer i lav- og nullutslippsteknologi på skip i flere segmenter.

Tiltakene skal bidra til at ambisjonen om halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sammenlignet med 2005 kan nås, og til å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger innenfor de ulike fartøykategoriene, heter det. Det offentlige er en stor innkjøper av sjøtransporttjenester innen bygg og anlegg, f.eks. transport av asfalt, pukk og grus i forbindelse med bygging av veier og andre infrastrukturprosjekt.

To oppdrag med fellestrekk

Egentlig dreier det seg om to oppdrag, men det er mange fellestrekk dem imellom, slik at de to oppdragene kan sees samlet der det er hensiktsmessig. Med utgangspunkt i ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske, samt å overføre 30 % av godstransport over 300 km fra vei til bane og sjø innen 2030, skal det utredes å etablere klimakrav i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester med sikte på innføring i 2023. Det skal sees nærmere på dette:

  • hvilke sjøtransporttjenester som er relevante
  • hvordan klimakravene kan utformes
  • hjemmel for klimakrav for sjøtransporttjenester
  • konsekvensene av innføring av kravene
  • tidspunkt for gjennomføring av krav og eventuelt behov for en trinnvis innfasing av krav, basert på modenheten av teknologi og markedsutbredelse i ulike sjøtransportssegmenter

Ferjer og hurtigbåter

Det andre oppdraget innebærer å stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025

  • hvordan lav- og nullutslippskravene kan utformes
  • hjemmel for lav- og nullutslippskravene for ferger og hurtigbåter
  • konsekvensene av innføring av lav- og nullutslippskravene for ferger og hurtigbåter

Også andre etater skal trekkes inn i arbeidet, som f.eks., Statens vegvesen når det gjelder klimakrav som kan stilles i offentlige innkjøp av sjøtransporttjenester.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha forslag til klimakrav i anskaffelser av sjøtransport innen 1. mai"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.