Vil ikke ha forbud mot palmeolje, satser på bedre veiledning ved anskaffelser

Anbud365 Vil ikke ha forbud mot palmeolje, satser på bedre veiledning ved anskaffelser- En styrking av veiledningen for offentlige oppdragsgivere som ønsker å unngå biodrivstoff som har risiko for avskoging, legger til rette for at det offentlige velger biodrivstoff med god klimaeffekt, ifølge klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Skriv ut artikkelen

Klimaeffekten av å innføre et forbud mot palmeolje i offentlige anskaffelser er usikker, konstaterer regjeringen. I stedet tar regjeringen til orde for at det skal tilrettelegges for mer bruk av avansert biodrivstoff og bedre informasjon til forbrukere. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har fått i oppdrag å lage en veiledning til oppdragsgivere som ønsker å unngå biodrivstoff med risiko for avskoging.

I forslag til statsbudsjett for 2019 varsler regjeringen dessuten sin oppfølging av fire såkalte anmodningsvedtak om bærekraftig biodrivstoff som Stortinget gjorde i juni i år. Vedtakene var gjort for å sikre at biodrivstoffet som blir omsatt i Norge er så bærekraftig som mulig.

Ett av de fire vedtakene gjaldt forbud mot palmeoljebasert biodrivstoff i offentlige anskaffelser. Regjeringen mener at myndighetene når de gjennomfører sine anskaffelser i størst mulig grad skal velge grønne løsninger og produkter. Biodrivstoff i offentlige anskaffelser skal derfor også ha god klima- og miljøeffekt.

Usikker klimaeffekt

Regjeringens vurdering er at det er usikkert hvorledes et forbud i offentlige anskaffelser ville ha virket inn på den totale omsetningen av biodrivstoff fra palmeolje i Norge. Et forbud, heter det, ville heller ikke ha hindret at det ble omsatt biodrivstoff fra andre problematiske råstoff. Klimaeffekten av å innføre et forbud mot palmeolje i offentlige anskaffelser er dermed usikker, konstaterer regjeringen.

Tiltak som rører ved handel med andre land, som et eventuelt forbud mot palmeolje, må også vurderes i forhold til våre forpliktelser etter EØS-avtalen, WTO-avtalene og våre andre handelsavtaler. Advokatfirmaet Thommessen AS har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utredet hva slags handlingsrom disse avtalene gir oss til å fastsette et forbud som det Stortinget har bedt om. Utredningen bekrefter at det er tvil om et forbud vil være lovlig etter EØS-avtalen og WTO-avtalene. Den viser også at det er høy risiko for prosesser som vil utfordre forbudet, skriver regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett, og fortsetter:

Kan bruke en ny regel

Det er derimot åpning i anskaffelsesregelverket for at oppdragsgivere i en konkret anskaffelse kan stille krav som går ut over egenskapene til produktet og som angår produksjonsforhold. Dette er en ny regel, og det trengs derfor nærmere anskaffelsesfaglig veiledning. Regjeringens vurdering er at det er mer formålstjenlig å følge opp Stortingets vedtak gjennom å utnytte de mulighetene som ligger i eksisterende lovverk og som det ikke er tvil om er lovlige.

Klima- og miljødepartementet har derfor gitt Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i oppdrag å utvikle veiledning for offentlige oppdragsgivere som ønsker å unngå biodrivstoff som har risiko for avskoging.

Bli den første til å kommentere på "Vil ikke ha forbud mot palmeolje, satser på bedre veiledning ved anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.