• Leverandører
 • Scandinavian Photo AS
  NHD AS
  Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH (AFF)
  Sverre W. Monsen AS
  Stamina Helse AS
  Alliance+

Derfor er Norge nær jumbo når det gjelder kunngjøring av kontraktstildelinger

Anbud365: Derfor er Norge nær jumbo når det gjelder kunngjøring av kontraktstildelingerAi,ai, hadde glemt at vi hadde glemt å kunngjøre kontraktstildelingen - i likhet med 16% i en "quick respons survey".

Norge er blant de dårligste i Europa til å kunngjøre kontraktstildelinger. Tall fra en «pekepinn-undersøkelse» i regi av Difi gir en indikasjon på hvorfor det er slik: Om lag 30% glemte å kunngjøre kontraktstildeling, 16 % glemte at de hadde glemt og 18% var ikke klar over at regelverket fastslår at slik kunngjøring er obligatorisk.

For en tid tilbake omtalte Anbud365 en svensk rapport i regi av Konkurrensverket – «Tillsyn av efterannonsering». Av den fremgikk det at tre av fem nordiske land er blant de som er dårligst til å etterkunngjøre i EUs TED-base. Statistikken omfatter de 30 EØS-landene, blant disse er Norge.  Sverige ligger aller dårligst an, Norge fjerde dårligst. EU-reglene tilsier at alle anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene skal kunngjøres i EUs TED-base.

I den forbindelse er det interessant å se på resultatene av Difis såkalte «quick response survey», som ble gjennomført med sikte på å få en første indikasjon på hva grunnen kan være til den lave andelen kunngjøringen av kontraktildelinger. Dette er vel og merke en indikasjon, og må ikke oppfattes som noe mer enn en pekepinn.

Visste ikke …

Utgangspunktet var 4252 kunngjøringer der man ikke kunne finne en etterkunngjøring eller en kanselleringskunngjøring. 1270 svar kom inn, og etter en sortering og rensing av innkomne svar viste det seg at «vi vet vi har glemt å kunngjøre kontraktstildelingen» var den hyppigste grunnen til at en slik kunngjøring ikke fantes i TED. 30% av svarene lød slik. 18% svarte at de ikke visste det var obligatorisk å kunngjøre kontraktstildelingen, og 16% «visste ikke at de hadde glemt å kunngjøre kontraktstildelingen».

Andre grunner som ble oppgitt i svarene, var at konkurransen var avlyst, og kanselleringskunngjøringen glemt. Noen svarte at kontraktstildelingen var utsatt, slik at man ennå ikke kunne kunngjøre den. I noen tilfeller hadde personen som var ansvarlig for kunngjøringen, ikke lenger noe ansvar for denne kontrakten og påminnelsen om etterkunngjøring ble av den grunn sendt feil person.

Prosessen stoppet opp …

11% svarte at man rett nok forsøkte å publisere en kontraktstildeling, men at prosessen stoppet opp. Flere grunner er oppgitt, blant disse: Visste ikke hvordan man kunngjør, skjemaet er for komplisert eller internett-problemer. Noen kunne ikke forstå grunnene til at det ikke lot seg kunngjøre, kjente ikke verdien på kontrakten eller husker ikke lenger årsaken.

300 x 300

1 Comment on "Derfor er Norge nær jumbo når det gjelder kunngjøring av kontraktstildelinger"

 1. Ved tildeling av parallelle rammeavtaler har det tidligere nesten vært umulig å kunngjøre hvem avtalen er tildelt til.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*