Analyse viser avslørende mangel på regeletterlevelse i dansk politi

Anbud365: Analyse viser avslørende mangel på regeletterlevelse i dansk politiRigspolitiet i Danmark, her ved rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg , har latt gjennomføre en analyse av deres regeletterlevelse ved anskaffelser av konsulenttjenester (foto: Rigspolitiet).

Skriv ut artikkelen

Det må ikke herske tvil om at politiet skal overholde gjeldende lovgivning, slås det fast i en analyse som er gjennomført av kontrollerne i det danske Rigspolitiet. Men analysen viser at det ved kjøp av konsulenttjenester er det bare 38% man med sikkerhet kan fastslå at anskaffelsesreglene er etterlevet. Samlet sett, heter det, har politiet i vesentlig omfang ikke fulgt reglene for offentlige anskaffelser ved kjøp av slike tjenester.

Formålet har vært å undersøke om innkjøpene følger gjeldende regler og retningslinjer, inklusive egne retningslinjer. I perioden 2011 – 2016 utgjorde politiets innkjøp av konsulenttjenester om lag 200 mill. årlig, fremgår det av analysen, som omfatter perioden 1. januar 2016 – 30. september 2016.

Alle konsulentinnkjøpene over 500 000 kroner pr. leverandør er med. Nærmere 240 kontrakter for i alt 273 millioner kroner er med – det tilsvarer 87% av politiets samlede innkjøp av alle konsulenttjenester i perioden.

38% av kontraktene etter reglene

Resultatet av analysen viser at bare 38% av alle de undersøkte kostnadene til konsulenttjenester i perioden vurderes å være gjennomført på grunnlag kontrakter som overholder anskaffelsesreglene. 41% av de undersøkte utgiftene til konsulenttjenester vurderes ikke å overholde anskaffelsesreglene. For 10% av kostnadenes vedkommende er det behov for en nærmere juridisk gjennomgang av tjenestenes innhold for å fastslå om de overholder anskaffelsesreglene, heter det, og for 11% av de undersøkte kostnadene er det ikke mulig å vurdere om reglene er etterlevet fordi det mangler dokumentasjon.

Konkurranser og kunngjøringsplikt

Det er særlig plikten til å gjennomføre konkurranser ved anskaffelser av konsulenttjenester som overstiger EUs terskelverdier, som ikke er blitt overholdt, ifølge analysen. Ofte har dette dreiet seg om IKT–tjenester der kostnadene underveis er blitt høyere enn forutsatt. Også kunngjøringsplikten for disse anskaffelsene er ikke i alle tilfelle etterlevet. Her er det ofte slik at man har anslått kontraktsverdien til å ligge under disse terskelverdiene, men så har det vist seg at utgiftene underveis er blitt høyere enn forutsatt.

Ikke «vennetjenester»

Heller ikke de interne, egne retningslinjer er etterlevet i tilstrekkelig omfang ved inngåelse av kontrakter, viser analysen. Det understrekes imidlertid at det i forbindelse av gjennomgåelse av materialet som er grunnlag for analysen, ikke er funnet tegn på at kjøp av konsulenttjenester er skjedd som «vennetjenester» eller lignende.

Bli den første til å kommentere på "Analyse viser avslørende mangel på regeletterlevelse i dansk politi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.