Årelangt dansk arbeid med å få oversikt over konsulentkjøp i staten

Anbud365: Årelangt dansk arbeid med å få oversikt over konsulentkjøp i statenDet er ikke fastsatt et nærmere tidspunkt for når løsningen med automatisk forkontering i den danske staten skal være ferdigimplementert, skriver Rigsrevisionen, som fortsatt vil følge dette arbeidet som skal gi orden på statens forbruk av konsulenter. På bildet rigsrevisor Lone Strøm (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

Statlige innkjøp av konsulenttjenester er til stadighet under den politiske lupe. I Danmark har man arbeidet i nær seks år med å forsøke å få et rimelig korrekt bilde av hvor stort antall og hvilke kjøp det egentlig dreier seg om. Revisjonskritikk er bakgrunnen. Automatisk forkontering basert på kunstig intelligens er en IT-løsning det nå satses på. Innføring skal etter planen skje til høsten.

Nylig forelå «Rigsrevisionens notat om beretning om Statens brug af konsulenter». I Danmark er det slik at Statsrevisorerne gjennomgår statens regnskaper, mens Rigsrevisionen utfører selve revisjonen. Rigsrevisionen er den danske statens revisjonsmyndighet og ligger under Folketinget.

I dette notatet følger den danske riksrevisjonen opp en sak fra 2014. Spørsmålet gjaldt bl.a. om informasjonen om konsulent-bruken holdt mål og hvordan utvikling hadde vært de siste årene. Da Statsrevisorene sjekket det Rigsrevisionen kom med, fant de at det ikke var tilfredsstillende at det fortsatt ikke forelå korrekte tall for statens reelle forbruk av konsulenter.

Politiet istand til å følge loven

Etter at Rigsrevisionen nå, fem år etter, har sjekket status, rettes søkelyset mot to forhold. Det ene gjelder arbeidet med å sikre kvaliteten i registreringen i innkjøpsdatabasen. Det andre er Rigspolitiets arbeid med å gjennomføre tiltak som knytter seg til å følge anskaffelsesreglene ved konsulentkjøp. Når det gjelder sistnevnte, finner Rigsrevisionen at de tiltakene som er gjennomført, gjør at det er tro for at politiet nå er i stand til å følge reglene. Seks aktuelle tiltak er gjennomført, likeså ni anbefalinger fra en analyse av de samlede innkjøp i politiets regi de selv satte i gang. Retningslinjer for veloverveide og hensiktsmessige konsulentkjøp er innført.

Men når det gjelder å sikre nødvendig kvaliteten i registreringene i innkjøpsdatasen (nå fakturadatabasen), er man ikke i mål.  Finansministeriet opplyste i 2014 at Økonomistyrelsen hadde satt i gang et arbeid med å undersøke om innkjøpskategoriene på konsulentområdet kunne tilpasses for å redusere feilkonteringer. Økonomistyrelsen kunne året etter fortelle at f.eks. IT-konsulenter ble spesifisert på flere kategorier. I 2018 valgte Økonomisyrelsen heller å basere seg på fakturadata i stedet for en innkjøpsdatabase, som baserte seg på regnskapsdata. Man får dermed bedre detaljeringsgrad.

Automatisk kontering

I oktober i fjor gjorde så Økonomistyrelsen en avtale med en leverandør om å ta i bruk automatisk forkontering i den statlige fakturadatabasen. Løsningen innebærer at det på bakgrunn av kunstig intelligens vil genereres et automatisk forslag til hvordan en faktura skal konteres, f.eks. i forhold til innkjøpskategoriene. Etter planen skal den nye løsningen implementeres fra 2. halvår i år.

Det er ikke fastsatt et nærmere tidspunkt for når det skal være ferdigimplementert, skriver Rigsrevisionen, som fortsatt vil følge Økonomistyrelsens arbeid med automatisk forkontering.

Bli den første til å kommentere på "Årelangt dansk arbeid med å få oversikt over konsulentkjøp i staten"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.