Danmark: 2/3 av klimafotavtrykket ved offentlige innkjøp settes i utlandet

Anbud365: Danmark 23 av klimafotavtrykket ved offentlige innkjøp settes i utlandetPoul Taankvist er direktør for Økonomistyrelsen i Danmark, som har latt beregne det klimafotavtrykket som følger av det offentliges innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Offentlig innkjøp i Danmark og Norge har et klimafotavtrykk på om lag samme størrelse. Det kan man lese av en fersk dansk rapport og sammenholde den med en rapport fra Asplan Viak. To tredeler av det danske fotavtrykket avsettes utenfor landets grenser, som følge av at verdikjeden for innkjøp favner om hele veien fra utvinning av råstoff til avhending av varen.

NIRAS, som er et rådgivende ingeniørselskap, har på oppdrag fra danske Økonomistyrelsen forsøkt å måle «Klimaaftrykket af offentlige indkøb, 2019». Nå foreligger en rapport med samme navn.

Analysen er basert på fakturadata fra offentlige innkjøp, og det understrekes at den nøyaktige kjennskapen til klimabelastningen som følge av det offentliges innkjøp, ikke finnes i dag. Beregningsmodellen favner verdikjeden for innkjøp fra utvinning av råstoff til avhending av varen.

12 mill. CO2-ekvivalenter

Klimaavtrykket fra offentlige innkjøp for 2019 er beregnet til 12 mill. tonn CO2-ekv., hvorav 4,1 mill tonn foregår i Danmark og 7,8 mill tonn utenfor landets grenser. Basert på data fra ni forskjellige innkjøpsområder, som omfatter mer enn 80 ulike bransjer. I Danmark kjøpte offentlig sektor inn for nærmere 184,6 mrd i 2019.

I en rapport til daværende Difi (nå Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) beregnet Asplan Viak klimaavtrykket fra offentlige innkjøp i Norge til 11 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2017. Verdien av norske offentlige anskaffelser samme år var om lag 500 mrd. Totalt klimafotavtrykk for Norge i 2019 var 50,3 mill. CO2-ekvivalenter, ifølge miljostatus.no, i Danmark ca. 33 mill CO2-ekvivalenter samme år (kilde: klimavakten.no).

Bygg og anlegg på topp

Gjennomsnittlig vil en bransje eller sektor ha et større klimaavtrykk desto større det samlede innkjøp på området er, heter det i den danske rapporten. De største klimaavtrykkene kommer fra bygg og anlegg, mens innkjøp av forskjellige typer varer og energi og forsyning utgjør det nest- og tredjestørste klimaavtrykket.

Innkjøpsområdene «drivstoff og kjøretøy» hadde et høyeste gjennomsnittlige utslipp pr. innkjøpskrone: 192 CO2-ekv pr. krone, etterfulgt av «energi og forsyning» med 158 CO2-ekv pr. krone. Dette skyldes at disse innkjøpsområdene dekker over enten det direkte innkjøp og forbrenning av det fossile drivstoffet eller over kjøp fra bransjer som foretar slik forbrenning.

Kommunale innkjøp

Ettersom kommunene har de største innkjøpsvolumene, står de kommunale innkjøp også for knapt halvparten av klimaavtrykket. Det tilsvarer deres andel av det beløpsmessige innkjøpsvolum. Uansett sektor forårsakes hovedparten av klimaavtrykket den delen av innkjøpene som spors til utlandet.

Bli den første til å kommentere på "Danmark: 2/3 av klimafotavtrykket ved offentlige innkjøp settes i utlandet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.