Dansk kommune-råd etter massiv bankkritikk – be om dokumentasjon for self-cleaning

Anbud365: Dansk kommune-råd etter massiv bankkritikk – be om dokumentasjon for self-cleaningJacob Bundsgaard, KLs formann, sier i en kommentar til innstillingen fra organisasjonens bankråd at det er viktig å få bankene, som en sentral del av samfunnet, til å ta medansvar.

Skriv ut artikkelen

Ved bankkontrakter bør kommunene få inn et punkt om å kunne kreve dokumentasjon for self-cleaning. Et slikt punkt er ikke med i dagens danske kommune-kontrakter med banker om forvaltning av økonomien. Forslaget om å kreve slik dokumentasjon kommer fra en utredning i regi av Kommunernes Landsforening (KL), KS søsterorganisasjon i Danmark. Bakgrunnen var en massiv kritikk og bred offentlig debatt om mangel på etikk og samfunnsansvar i tillegg til hvitvasking-saker.

KL i Danmark nedsatte i januar i år et såkalt bankråd. Bankrådet skulle vurdere hvorledes kommunenes tillit til bankene skulle sikres i tiden fremover. En rekke forslag foreligger i innstillingen som ble offentliggjort like før sommeren, ikke minst når det gjelder self-cleaning.

Rådet anbefaler bl.a. at det i kommunale kontrakter med banker fra nå av er et krav om, at kommunen kan kreve dokumentasjon for gjennomføring av en self-cleaning. Det er rådets oppfatning at muligheten for en self cleaning bør etterstrebes før kommunen opphever kontrakten i en situasjon der det ellers ville være grunn til.

Mangler i dagens kontrakter

Så vidt rådet kjenner til, er det i dag ikke noen kontrakter mellom kommune og banker, som inneholder bestemmelser, som gir en kommune adgang til å kreve dokumentasjon fra banken for gjennomføring av en self-cleaning.

Rådet mener at en self-cleaning er til stor nytte for så vel kommunen som banken. Først og fremst vil gjennomføring av en tilstrekkelig self-cleaning etterlate den kontraktuelle relasjonen mellom kommune og bank intakt. Dermed sparer man de kostnadene som en avbrytelse av samarbeidet ellers ville ha. For kommunen vil muligheten til å stille krav om dokumentasjon for gjennomføringen av en self-cleaning være et konkret verktøy. Det kan benyttes med sikte på å gjenopprette tilliten til banken som leverandør til kommunen. For banken vil kommunens blåstempling av en self-cleaning samtidig sende et viktig signal til omverdenen – ikke minst til andre samarbeidspartnere – om at banken vurderes å være en tilstrekkelig pålitelig leverandør til det offentlige.

Innhold i kontrakt

Bankrådet lister også opp hva som bør være med i en kontrakt dersom en kommune velger å la et krav om self-cleaning inngå. Bl.a. mener rådet at banken bør legge frem:

  • den har ytt erstatning, som den er blitt pålagt eller har påtatt seg å yte erstatning for eventuelle tap som følge av sine handlinger,
  • den har gjort inngående rede for forholdene og omstendighetene gjennom et aktivt samarbeide med undersøkelsesmyndighetene, og
  • den har truffet passende konkrete personalmessige, tekniske og organisatoriske tiltak.

En annen anbefaling gjelder bruk av sanksjoner, som kombineres med krav om dokumentasjon av self-cleaning:

• Å oppheve kontrakten i de tilfeller der kommunen ikke ser det slik at den fremlagte dokumentasjon fra banken i tilstrekkelig grad dokumenterer at banken er self-cleaned. Hvis det i forbindelse med en umiddelbar heving av kontrakten er blitt fastsatt et beløp, som banken skal betale til kommunen, bør det vurderes om et liknende krav skal gjelde ved heving av kontrakten dersom dokumentasjonen er tilstrekkelig.

Bli den første til å kommentere på "Dansk kommune-råd etter massiv bankkritikk – be om dokumentasjon for self-cleaning"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.