Danskene lanserer felleskommunal innkjøpsstrategi

Anbud365: Danskene lanserer felleskommunal innkjøpsstrategiKL, her ved sin formann, Martin Damm, har lansert en felleskommunal innkjøpsstrategi for tiden frem til 2020.

Skriv ut artikkelen

En felleskommunal innkjøpsstrategi er lansert i Danmark. Strategien retter seg inn mot effektivisering og videreutvikling av anskaffelsene på fem nærmere definerte områder. Felles anskaffelser og datainnsamling, bruk av elektroniske verktøy, profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen og avtalelojalitet er sentrale stikkord. Strategien retter seg særlig inn mot tjenestekjøp.

Styret i Kommunernes Landsforening (KL) har nylig vedtatt en felleskommunal innkjøpsstrategi. KL er dansk søsterorganisasjon til norske KS. Strategien setter en rekke mål for videreutvikling av kommunale anskaffelser frem mot 2020. Danske kommuner kjøper årlig for om lag 100 milliarder kroner. «Anskaffelser handler om velferd» er strategiens vignett.

Fellesstrategien konsentrerer seg om effektivisering og videreutvikling av innkjøpsoppgaven innenfor fem temaer:

  • Styrket samarbeid på anskaffelsesområdet
  • Digitalisering av manuelle arbeidsprosesser
  • Profesjonalisering av anskaffelsesatferden i hele organisasjonen
  • Bedre anskaffelser av tjenesteytelser
  • Sikre at kommunenes anskaffelser er bærekraftige og støtter fremtidens velferdsteknologiske løsninger

Innsamling av data

Når det gjelder samarbeid, stimuleres det til fellesanskaffelser og etablering av felleskommunalt datagrunnlag basert å fakturadata. Vesentlige målsettinger er dels at flere kommuner benytter seg av de felles, forpliktende avtalene som Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) tilbyr. I tillegg er det et mål å styrke de kommunale innkjøpsfellesskapene.

Digitalisering kommer til å være fremtidens effektiviseringsgevinst, heter det. Innen utgangen av 2020 skal alle kommuner ha tatt i bruk ehandel som en naturlig del av anskaffelsesarbeidet. Et eksempel på gevinst viser tall for Hjørring kommune: Transaksjonskostnadene er 330 kroner når kjøp gjøres i ordinær butikk, 175 kroner når det kjøpes via telefon. Ved bruk av ehandel er kostnadene pr. anskaffelse nede i 90 kroner.

Profesjonelle innkjøpere

Det legges vekt på at profesjonelle innkjøpere bruker de avtalene som er inngått. Det er da de gode prisene som man har oppnådd ved avtaleinngåelse, omsettes til reelle gevinster. Lojaliteten til inngåtte avtaler skal heves – det kan bl.a. nås ved å samle anskaffelsesansvar og kompetanse på færre hender, fremheves det i strategien. En klar ledelsesforankring og – oppfølging er avgjørende.

KL skal etablere en tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av KLs Center for Velfærdsteknologi. Gruppe skal bl.a. avdekke fordeler og ulemper ved felleskommunale anskaffelser av nye velferdsteknologier og – løsninger. Likeledes ønsker KL og kommunene å arbeide for tydeligere felles krav til leverandørene når det gjelder miljø og sosiale rettigheter.

Det vil bli igangsatt en rekke felles initiativer som skal hjelpe kommunene med å realisere de potensielle gevinstene, skriver KL, som imidlertid legger vekt på at det kreves sterk lokal forankring av strategien dersom målsettingene skal bli til virkelighet.

Bli den første til å kommentere på "Danskene lanserer felleskommunal innkjøpsstrategi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.