Dyrest for små og mellomstore å slåss om kommunale småoppdrag

Anbud365: Dyrest for små og mellomstore å slåss om kommunale småoppdragRegjeringen i Danmark er i gang evaluering av den danske anskaffelseslovgivningen. Et av spørsmålene er om transaksjonskostnadene kan senkes innenfor rammen av EU-reglene. På bildet: Erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Skriv ut artikkelen

Å konkurrere om kommunale oppdrag med en forholdsvis lav kontraktsverdi er – relativt sett – noe av det dyreste man kan gjøre innenfor offentlige anskaffelser. Ofte er det små og mellomstore bedrifter som gjør nettopp det. Her kan transaksjonskostnadene løpe opp i en tredel av kontraktsverdien, viser en fersk dansk analyse. Hos offentlige oppdragsgivere i Danmark er interne prosesser de som i størst grad bidrar til høye transaksjonskostnader, hos tilbydere som får kontrakt, gjelder det avklaringsbehov og langdryge forhandlinger.

Rapporten «Transaktionsomkostninger ved EU-udbud» inneholder en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den er bl.a. basert på en spørreskjema-undersøkelse blant offentlige oppdragsgivere og tilbydere som har vunnet konkurranser. For regjeringen i Danmark er transaksjonskostnadene ett de kriteriene som legges til grunn i den pågående evalueringen av den danske anskaffelseslovgivningen. Spørsmålet er om disse kostnadene kan senkes innenfor rammen av EU-reglene.

I en gjennomsnittlig EU-anskaffelse, dvs. over EU/EØS-terskelverdiene, utgjør transaksjonskostnadene på oppdragsgivers hånd frem til kontraktinngåelse 2,6% av kontraktens verdi. Gjennomsnittet for en tilbyder som vinner kontrakt er 2,0%.

Summen av transaksjonskostnader

Summen av transaksjonskostnadene for de offentlige virksomhetene utgjør 1,4% av den samlede kontraktsummen som inngår i analysen. Tilsvarende for de seirende tilbydere er 0,5% av den samlede verdien av kontraktene de har vunnet. Transaksjonskostnadene for de offentlige kjøperne er her utgifter forbundet med utforming og gjennomføring av en anskaffelse. For tilbyderne gjelder det forberedelser og utforming av selve tilbudet.

Transaksjonskostnadene varierer en god del fra anskaffelse til anskaffelse. Der kontraktsverdien er relativt høy, heter det, for eksempel over 7,5 mill, er den gjennomsnittlige transaksjonskostnaden for oppdragsgiver på 1,4%. Fallet i transaksjonskostnader skjer gradvis opp til og med kontrakter med verdi 7,4 mill, deretter varierende mellom 1,4 og 2%.

Relativt dyrest ved små kontrakter

For seirende tilbydere skjer det et fall i transaksjonskostnader ved kontrakter over 2,5 mill. Gjennomsnittet synker da fra 5% i de minste kontraktene til ca. 1,4% og videre til 0,2% ved kontraktsverdier lik eller høyere enn 100 mill.

I enkelte anskaffelser, typisk små, er det m.a.o. ganske høye transaksjonskostnader, opptil en tredjedel av anskaffelsens verdi, heter det.

Det er en tendens, fremgår det av analysen, at den seirende tilbyder har høye transaksjonskostnader i forhold til kontraktsverdien dersom den offentlige oppdragsgiveren også har det. Tilbudsvinner innenfor bygg og anlegg har særlig lave transaksjonskostnader.

Dyrere ved kommunale anskaffelser

Likeledes er anskaffelser i regi av kommunale oppdragsgivere forbundet med større transaksjonskostnader for de seirende tilbyderne enn tilfellet er når stat eller region er oppdragsgiver.

Blant anskaffelsesprosedyrene er det begrensede anbudskonkurranser som kan skilte med de største transaksjonskostnadene. Disse er nesten dobbelt så høye relativt til kontraktens verdi som i en åpen anbudskonkurranse, fremgår det av analyserapporten.

Kostnadsdriverne

Hva er det så som driver transaksjonskostnadene i været? For oppdragsgiver er det interne prosesser (35,3%), nye omstendigheter (23,5%) og behov for markedskunnskap eller produktytelse (15,7%). Dette er basert på åpne svar fordelt på sju kategorier. Tilsvarende for de seirende tilbyderne er avklaringsbehov og langdryge forhandlinger (39,6%), krav til dokumentasjon og tilbud (22,9%) og kompleksitet eller uklarhet i konkurransematerialet. Her er det åpne svar fordelt på åtte kategorier.

Bli den første til å kommentere på "Dyrest for små og mellomstore å slåss om kommunale småoppdrag"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.