Færre tilbud når «økonomisk mest fordelaktig» er tildelingskriterium?

Anbud365: Færre tilbud når «økonomisk mest fordelaktig» er tildelingskriteriumKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen, her ved direktør Jakob Hald, har analysert markedet for offentlige kontrakter i Danmark.

Skriv ut artikkelen

Det er større sannsynlighet for å motta få tilbud om evalueringskriteriet er «økonomisk mest fordelaktig». Forklaringen kan være, heter det i en analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at disse konkurransene i gjennomsnitt er litt mer komplekse enn konkurranser som evalueres etter laveste pris. Det blir likevel understreket at det også er mange konkurranser med slike identifiserte karakteristika som oppnår å få flere tilbud.

I rapporten «Konkurrencen om danske EU-udbud» konkluderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med at det er rimelig konkurranse om de fleste oppgaver. I Danmark gjøres det årlig mellom 2000 og 3000 kontrakter med det offentlige med en verdi over EU-terskelverdiene.

Gjennomsnittlig antall tilbud

I gjennomsnitt kommer til 3,6 tilbud i danske, offentlige anbudskonkurranser. Men 37,4% av de konkurransene som ble gjennomført i 2017, mottok bare ett eller to tilbud.

Konkurransene der det bare kom ett eller to tilbud, utgjorde knapt 44% av den samlede kontraktsverdien som ble innkjøpt via slike konkurranser i 2016-2017. Der det bare kom inn ett tilbud hadde i snitt en kontraktsverdi som var nær dobbelt så stor som konkurranser med flere end to tilbud. Konkurranser med ett tilbud utgjorde drøyt 14% av alle konkurranser, men ca. 25% av den samlede kontraktsverdien.

Danmark er blant de EU-landene med relativt få offentlige konkurranser som mottar ett eller to tilbud. Andelen er således langt under gjennomsnittet i EU, men likevel litt større enn i f.eks. Norge, Sverige og Nederland, fremgår det av rapporten.

Avlyste konkurranser

Analysen som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretatt, viser at ca. 4% av de offentlige anbudskonkurransene avlyses med henvisning til mangel på konkurranse som en del av eller hele forklaringen. Disse fikk ett eller to tilbud.

Det gjennomsnittlige antallet tilbud i konkurransene er relativt likt når man deler inn etter type oppdragsgiver, kontrakttype, verdi og etter det geografiske området oppdragsgiveren er lokalisert. Ingen av disse overordnede kategoriene mottar således spesielt få tilbud.

Kommunale konkurranser

Konkurranser i regi av kommunale oppdragsgivere har større sannsynlighet for å motta få tilbud enn statlige og regionale oppdragsgivere. I gjennomsnitt mottar 47% av de kommunale konkurransene ett eller to tilbud. Det er, heter det, knapt dobbelt så stor andel som for konkurranser med en regional oppdragsgiver.

Delkontrakter, som er en del av en oppdelt kommunal kontrakt, har isolert sett en større sannsynlighet for å motta få tilbud enn ikke-oppdelte. Kommunene oppdeler i delkontrakter i 32% av sine konkurranser. Mer enn halvparten av de oppdelte fikk bare ett eller to tilbud, mens drøyt en tredel av de ikke-oppdelte fikk tilsvarende få tilbud, fremgår det av analysematerialet. Kommunenes forsikrings- og snøryddingskonkurranser utgjør godt 1/5 av alle offentlige konkurranser, ettersom de ofte er delt opp i mange delkontrakter.

Bli den første til å kommentere på "Færre tilbud når «økonomisk mest fordelaktig» er tildelingskriterium?"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.