Får det glatte lag av revisjonen for bruk og kjøp av konsulenter

Anbud365: Får det glatte lag av revisjonen for bruk og kjøp av konsulenterRigsrevisor Lone Strøm ledeer Rigsrevisionen i Danmark (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

De danske regionene – sykehuseierne – får det glatte lag av Rigsrevisionen for deres bruk og kjøp av konsulenttjenester. Revisjonen konkluderer med at regionenes innkjøp av konsulenttjenester ikke er tilfredsstillende, i det de ikke har sikret en sparsommelig, korrekt og strategisk bruk av konsulenter, heter det. I betydelig omfang er konsulentkjøpene ikke i pakt med hverken lovgivning eller forvaltningsskikk.

Den danske riksrevisjonen tok selv initiativ til å gjennomføre undersøkelsen i oktober 2016. Resultatet er oversendt Folketinget i form av rapporten «Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter».

Det er de fem regionene som er lagt under revisjonens lupe. Disse har bl.a. ansvaret for sykehusene i Danmark. De kjøper årlig inn for nær 50 mrd danske kroner, hvorav 20 mrd er tjenestekjøp. Av de 20 milliardene går om lag en milliard årlig til konsulentkjøp. 81% av denne milliarden brukes til kjøp av konsulenter på IKT-området, de to neste på listene r management-konsulenter (6%) og regnskap/revisjon (4%).

45% etterlevet ikke reglene

Når det gjelder kjøp over den nasjonale terskelverdien i Danmark, konstaterer revisjonen etter sin undersøkelse at i 45% av de gjennomgående konsulentkjøpene var ikke anskaffelsesregelverket etterlevet. I 61% av tilsvarende kjøp under den nasjonale terskelverdien hadde regionene ikke kunnet dokumentere om innkjøpet foregikk på markedsmessige vilkår.

I 52% av konsulentkjøpene er det ikke dokumentert om regionene i forkant tok stilling til behov og omkostninger. Regionene dokumenterer heller ikke i henholdsvis 39 % og 41% av kjøpene om de følger opp på budsjett og leveranser fra konsulentene. I 77% er ikke evaluering av bruken av konsulentene dokumentert.

Strategisk bruk

Rigsrevisionen peker også på at regionene ikke støtter de desentrale enhetene i en strategisk bruk av konsulenter. Generelt, heter det, har ikke regionene tatt strategisk stilling til når og til hvilke formål konsulentene skal brukes. Heller ikke er det på regionnivå utarbeidet retningslinjer for konsulentbruk til støtte for de desentrale enhetene i systemet.

Det fremgår for øvrig av undersøkelsen at regionens datagrunnlag for kontroll med konsulenttjenestene er beheftet med betydelig usikkerhet. Sentrale enheter i regionene medvirker dessuten ikke til at lovgivning, interne retningslinjer og rammeavtaler ved konsulentkjøp overholdes. Dermed har ikke regionene systematisk kunnskap om hvorvidt regler, interne retningslinjer og rammeavtaler for bruken av konsulenter etterleves.

Regionene tar affære

Revisjonsrapporten viser imidlertid at regionene er i ferd med å skaffe seg verktøy og systemer som gjør at deres prestasjoner på disse områdene etter hvert blir bedre.

Det er tre regioner som inngår i undersøkelsen av om regionene sikrer at deres konsulentkjøp skjer best og billigst. I alt 104 konsulentkjøp i 2015 var omfattet av stikkprøvene. Når det gjelder spørsmålet om strategisk bruk av konsulenter, er alle fem regionene med i undersøkelsen.

Bli den første til å kommentere på "Får det glatte lag av revisjonen for bruk og kjøp av konsulenter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.