Forsvaret i Danmark får så hatten passer etter revisjonssjekk av anskaffelser

Anbud365: Forsvaret i Danmark får revisjonskritikk for anskaffelser så hatten passerPå bildet, forsvarsminister i Danmark, Troels Lund Poulsen, som i disse dager må tåle kraftig revisjonskritikk for sitt departements større materiellanskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det danske forsvaret får så hatten passer etter en revisjonssjekk av store materiellanskaffelser. Utilfredsstillende og kritikkverdig er ord som brukes. Revisjonsundersøkelsen avdekket at i gjennomsnitt er slike anskaffelser i regi av Forsvarsministeriet 4,5 år forsinket. Flere av anskaffelsene lever ikke opp til planlagt innhold, og det er uklart om anskaffelsenes økonomiske rammer er overholdt. Dessuten følger departementet ofte ikke sine egne retningslinjer for hvordan en anskaffelsesprosess skal forløpe.

Rigsrevisionen fører kontroll med regjeringen på vegne av Folketinget, og avgir beretninger og notater til Statsrevisorerne, som er utpekt av Folketingets partier. Statsrevisorerne bidrar med deres kommentarer vad oversendelse til behandling i Folketinget, og det er de som vurderer hvor kritisk en beretning anses for å være.

20 anskaffelser

I juni i fjor gjorde Rigsrevisionen en undersøkelse av det danske forsvarets større materiell-anskaffelser. Poenget var å se om Forsvarsministeriet har gjennom før anskaffelsene på tilfredsstillende måte. Bakgrunnen er bl.a. et forsvarsforlik for 2024 – 2033 i Danmark førte til økte bevilgninger, bl.a. ble det avsatt ca. 190 mrd til investeringer i nytt materiell over de neste ti årene. Beretningen omfatter 20 anskaffelser til en samlet verdi av ca. 11 mrd i perioden 2018-2023.

•        Større materiellanskaffelser er i gjennomsnitt 4½ år forsinket. 19 ut av 20 anskaffelser var forsinket, herav var ⅔ mere end 3 år forsinket.
•        Forsvarsministeriet har ikke dokumentert, hva som ligger til grunn for økonomien i anskaffelsene, og det er samtidig uklart om oppfølgingen av benyttede kostnader omfatter alle utgifter forbundet med anskaffelsene.
•        Rigsrevisionens gjennomgang av cases viser at Forsvarsministeriet bare følger de utgifter som gjelder selve materiellet, og ikke de øvrige utgifter, f.eks. utgifter til reserve og implementering.
•        Forsvarsministeriet har generelt anskaffet materiell i det planlagte antall, men flere av anskaffelsene har ikke hatt det avtalte innhold.
•        Forsvarsministeriet har ikke fulgt sine egne retningslinjer for større anskaffelser av materiell. Ministeriet har f.eks. ikke gjennomført en markedsundersøkelse for 11 av anskaffelsene.

Kritikkverdig

Statsrevisorerne skriver til Folketinget at de finner det kritikkverdig at Forsvarsmini­ste­riets større materiellanskaffelser ikke er gjennomført til tiden og ofte ikke er blitt levert med det avtalte innhold. Dette kan ha negative konsekvenser for Forsvarets oppgaveløsning. En forsinkelse kan bl.a. medføre, heter det, at Forsvaret i en kortere eller lengre periode ikke kan løse bestemte oppgaver eller kan bli nødt til å bruke nedslitt materiell.  Likedan er det kritikkverdig at det er uklart om materiellanskaffelsene er foretatt innenfor den øko­nomiske ram­me som Folketinget har fastsatt.

Kritikk kommer også fra Satsrevisorerne fordi Forsvarsministeriet i forbindelse med Rigsrevisonens undersøkelse har vært tilbakeholdende med å utlevere opplysninger og materiale, som Rigsrevisionen har etterspurt. Statsrevisorerne understreker at departementene er forpliktet til å bidra til revisjonsprosessen uten forsinkelse og stille alle nødvendige opplysninger til rådighet for Rigsrevisionen.

Bli den første til å kommentere på "Forsvaret i Danmark får så hatten passer etter revisjonssjekk av anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.