Gav uttalelse i 18 saker om avviste leverandørers «self-cleaning»-dokumentasjon

Anbud365: Gav uttalelse i 18 saker om avviste leverandørers «self-cleaning»-dokumentasjonKonkurrence- og forbrugerstyrelsen brukte i gjennomsnitt 12,3 virkedager i 2023 når de saksbehandlet en søknad om å avgi rådgivende uttalelse til en avvist leverandørs «self-cleaning»-dokumentasjon. På bildet: Direktør Jakob Hald i Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Skriv ut artikkelen

Når en avvist leverandør leverer dokumentasjon på at avvisningsgrunnen er ryddet opp i, er den danske, offentlige oppdragsgiveren forpliktet til å innhente en rådgivende uttalelse fra en myndighet om nevnte dokumentasjon. Ansvaret for å avgi en slik rådgivende uttalelse ligger hos Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, som i fjor avgav 18 slike uttalelser – langt de fleste gjaldt åpne anbudskonkurranser. Det var sju førstegangstilfeller og 11 gjentagende, og bestikkelser var den dominerende avvisningsgrunnen i saken.

I rapporten «Vejledende pålidelighedsvurderinger i udbud 2023» gjør Konkurrence- og forbrugerstyrelsen rede for sitt arbeid med å vurdere dokumentasjon for aktuelle leverandørers pålitelighet.  Det gjelder både de obligatoriske og de frivillige avvisningsgrunnene. Det selskapet som er avvist, kan dokumentere at de har ryddet opp, den såkalte «self-cleaning»-ordningen, og hvis alt er ok, bli tatt inn i varmen igjen.

Vurdere dokumentasjon

Siden 1. januar 2023 har danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hatt i oppdrag å bistå med å vurdere dokumentasjon for pålitelighet. Bestillere er derfor forpliktet til å be om en rådgivende uttalelse fra styrelsen når en virksomhet ønsker å dokumentere sin pålitelighet.

Formålet med en rådgivende uttalelse er å understøtte en enhetlig retning i oppdragsgivers pålitelighetsvurderinger, samt bl.a. bidra til å redusere belastningen for de enkelte avtalepartene. I 2023 er 18 slike rådgivende uttalelser avgitt.

Sju ulike selskaper

Uttalelsene er fordelt på sju ulike selskaper. To av selskapene har fått dokumentasjon vurdert i flere saker, slik at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har forholdt seg til samme selskap med samme utelukkelsesgrunn og dokumentasjon i flere omganger.

Sakene er mottatt i løpet av tre kvartaler (2. til 4. kvartal 2023), fremgår det av rapporten. Grunnen til at det ikke ble mottatt saker i første kvartal 2023, er det at plikten til å be om en uttalelse først trådte i kraft 1. januar 2023, og gjelder derfor bare for anbud og kontrakter hvor anbud er offentliggjort etter den tid. Etter publisering av anbudet vil det typisk gå noe tid med tilbudsfrist, utvelgelse av en eller flere tilbydere og innhenting av dokumentasjon for pålitelighet fra det aktuelle selskapet før oppdragsgiver ber om en rådgivende uttalelse.

Mest knyttet til åpne anbudskonkurranser

Det følger av de avsluttede sakene i 2023 at styrelsen ble bedt om en rådgivende uttalelse i disse sakene, fordelt etter type anbud:

  • åpen anbudskonkurranse: 13 saker
  • anbud med forhandling: 2 saker
  • begrenset anbudskonkurranse: 1 etui
  • kvalifikasjonsordning: 1 sak
  • tilbudsinnhenting 1 sak

Sakene er delt inn i tre utelukkelsesgrunner, hvorav to obligatoriske som gjelder henholdsvis bestikkelser (de fleste) og at selskapet har begått grov uaktsomhet i forbindelse med sin virksomhet, som trekker selskapets integritet i tvil. I tillegg har det vært tilfeller hvor et selskap har vært underlagt en frivillig avvisningsgrunn, der selskapet hadde ubetalt forfalt gjeld til det offentlige på under 100 000 kr.

Sju førstegangstilfeller

Det var sju førstegangstilfeller og 11 gjentagende tilfeller. Sistnevnte type tilfeller er også selvstendige saker, men gjelder saker der selskapet nok har utarbeidet retningslinjer for å bli «self-cleaned», men likevel er påliteligheten blitt vurdert i forbindelse med nytt anbud. I en av sakene har selskapet klaget på oppdragsgivers pålitelighetsvurdering til Klagenævnet for Udbud. Det er ikke inngitt noen klager i de resterende 17 sakene.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært 12,3 virkedager. Den spenner mellom en 26 virkedager for den saken som tok lengst tid og tre virkedager for den saken som tok minst tid, heter det i rapporten fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Bli den første til å kommentere på "Gav uttalelse i 18 saker om avviste leverandørers «self-cleaning»-dokumentasjon"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.