Juridiske vurderinger av karensperiode og «under terskelverdier» etter forsyningsdirektivet

Anbud365: Interessen for begrenset anbudskonkurranse har falt dramatisk i DanmarkKonkurrence- og forbrugerstyrelsen, her ved sin direktør Jakob Hald, er kommet med sin årlige rapport med oversikt over det danske anskaffelsesmarkedet.

Skriv ut artikkelen

Er det plikt til å ha en karensperiode i kontrakter inngått på bakgrunn av en kvalifikasjonsordning etter forsyningsdirektivet? Og hvilke regler gjelder for forsyningskontrakter under terskelverdier? Nå foreligger to juridiske vurderinger om disse to temaene fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Danmark.

Styrelsen har utarbeidet to juridiske vurderinger om to anskaffelsesrettslige problemstillinger i forsyningsdirektivet. I den ene gjennomgår styrelsen hvilke regler som gjelder for forsyningskontrakter under dette direktivets terskelverdier. Den andre omhandler plikten til å ha en karensperiode ved kontrakter tildelt på bakgrunn av en kvalifikasjonsordning etter direktivet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gjør oppmerksom på at styrelsen bare uttaler seg veiledende. Den har ikke kompetanse til å treffe avgjørelser eller gi bindende forhåndsbeskjed ved konkrete problemstillinger eller saker.

Under terskelverdiene

Når det gjelder inngåelse av forsyningskontrakter under direktivets terskelverdier er det relevant å vurdere hvilke regler som er aktuelle, heter det, fordi regelsettet kan være avgjørende for hvilke forpliktelser som påhviler oppdragsgiverne i forbindelse med inngåelse av slike kontrakter. Et eksempel fra dansk anskaffelseslovgivning er et krav om forutgående kunngjøring på www.udbud.dk (danskenes doffin) ved inngåelse av offentlige kontrakter med grenseoverskridende interesse, mens det etter EU-traktatens prinsipper bare er et krav om passende grad av offentlighet, men ikke offentlighet på en bestemt plattform.

Det er også relevant å vurdere om offentlige virksomheter og virksomheter som har særlige eller eksklusive rettigheter efter forsyningsdirektivet, i det hele tatt er forpliktet til å overholde dansk anskaffelseslovgivning eller EU-traktatens prinsipper.

Karensperiode

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har mottatt flere spørsmål om det er plikt til å ha en karensperiode i kontrakter inngått på bakgrunn av en kvalifikasjonsordning. Dansk lovgivning (Lov om Klagenævnet for Udbud) tar ikke eksplisitt stilling til om det skal gjennomføres en karensperiode i forbindelse med kvalifikasjonsordninger. Av lovens forarbeider fremgår det at plikten til å gjennomføre en karensperiode ikke gjelder for kontrakter der en kvalifikasjonsordning er utgangspunktet.

Bli den første til å kommentere på "Juridiske vurderinger av karensperiode og «under terskelverdier» etter forsyningsdirektivet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.