Klimakrav i innkjøp viktig signal om at atferd og forbruk må endres

Anbud365: Klimakrav i innkjøp viktig signal om at atferd og forbruk må endresDet danske Klimarådet planlegger i 2021 å analysere klimaeffektene av et endret matvareforbruk med fokus på barrierer for utbredelse av mer klimavennlig kost og det offentliges rolle i å fremme kostendringer. Da tenker rådet f.eks. på matvaresammensetningen i det offentliges innkjøp. På bildet Peter Møllgaard, formann i Klimarådet (foto: Michel Saive).

Skriv ut artikkelen

Det er viktig å være oppmerksom på at klimainnsatsen ikke alene handler om å endre produksjonsformer, men også å endre atferds- og forbruksmønstre. Her kan det offentlige gå foran og sette retningen, konstaterer det danske Klimarådet i en rapport. Økt klimafokus i forbindelse med det offentliges innkjøp av varer kan ha en direkte klimaeffekt, men vel så viktig er en stor signalverdi som muligens hjelpe til med å drive endringer i privat forbruk og atferd.

I «Statusrapport 2021 – Danmarks nationale og globale klimaindsats» kommer Klimarådet med anbefalinger i forbindelse med arbeidet om å nå regjeringens samlede klimamål om 70% utslippsreduksjon innen 2030. Rådet er et uavhengig, rådgivende ekspertorgan som skal fremme et faglig sammenhengende beslutningsgrunnlag for Danmarks klimapolitikk..

Også bruken av offentlige anskaffelser i arbeidet med å nå det lovfestede danske klimamålet, trekkes frem i Klimarådets rapport. I tillegg til øvrige reduksjonseffekter har regjeringen fremmet en rekke understøttende initiativ, f.eks. som grønne offentlige innkjøp, heter det. Disse er vesentlige i seg selv, fastslår rådet, for å bidra til omstillingen i samfunnet og til nye vaner, men de påvirker ikke i betydelig grad bildet av den samlede klimainnsats.

Endre atferd og forbruk

Samtidig minner rådet om at det er viktig å være oppmerksom på at klimainnsatsen ikke alene handler om å endre produksjonsformer, men også nettopp å endre atferds- og forbruksmønstre. Her kan det offentlige gå foran og sette retningen. Økt klimafokus i forbindelse med det offentliges innkjøp av varer kan ha en direkte klimaeffekt, men nokså viktig er det at det kan ha en stor signalverdi og på den måten muligens hjelpe til med å drive endringer i privat forbruk og atferd.

Regjeringen er oppmerksom på dette i sin strategi på området grønne innkjøp fra oktober 2020, skriver Klimarådet i sin 2020-rapport, men neste skritt må være å omsette strategien til konkret handling, som f.eks. krav til offentlige kantiner om å inkludere mer planterik mat i sine tilbud.

Analyser og miljømerker

I regjeringens strategi er det varslet en rekke analyser og forberedelser av forskjellige initiativer. Deres effekt på klimainnsatsen vil Klimarådet komme tilbake til. Nå noterer rådet seg særlig at regjeringen har satt som mål at alle offentlige anskaffelser skal være miljømerket i 2030 på områder der det finnes offisielle miljømerker. Dette er det vesentligste så langt i strategiplanen, i tillegg til varslet om en plan for omstilling av hele det offentliges kjøretøyflåte i 2030.

Målet om miljømerking av alle offentlige innkjøp vil kreve stor innsats og overvåking, slår Klimarådet fast. Kriteriene for det nordiske miljømerket Svanen og EUs miljømerke Blomsten inneholder en rekke miljøkriterier, bl.a. kriterier myntet på reduksjon av drivhusgassutslipp. Med disse kriteriene kan økt etterspørsel etter miljømerkede produkter være med å redusere drivgassutslippet.

Begrenset vekt på miljømerke-målet

Når det gjelder slike utslipp er de fordelt med to tredeler i utlandet og en tredel i Danmark (i 2019), ifølge regjeringens strategi for grønne innkjøp. Med den kunnskapen Klimarådet nå har, kan det ikke vurdere den samlede effekten eller oppdele effekten i en nasjonal og en utenlandsk del når det gjelder området offentlige anskaffelser. Derfor har Klimarådet lagt begrenset vekt på dette målet i helhetsvurderingen av regjeringens klimainnsats.

Bli den første til å kommentere på "Klimakrav i innkjøp viktig signal om at atferd og forbruk må endres"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.