Lager prosess for innovative helseanskaffelser ved å bygge bro over «siloer»

Anbud365: Lager prosess for innovative helseanskaffelser ved å bygge bro over «siloer»Jens Gordon Clausen er regiondirektør i Region Hovedstaden, som har satt i gang et prosjekt med sikte på å etablere en prosessmodell som setter innovative helseanskaffelser i system.

Skriv ut artikkelen

Steget fra å ha gjennomført en innovativ anskaffelse til virksomheten kjøper og tar i bruk løsning, halter mange steder i danske sykehus. Eksperter mener at en av de vesentlige årsakene er «silo-utfordringen», dvs. skillet mellom innovasjon og innkjøp. Region Hovedstaden har nå satt seg i spissen for å utvikle en ny prosessmodell for innovative anskaffelser som skal kople innovasjonsenheter og innkjøpsfunksjon sammen i en felles innovasjonsprosess. Innkjøp, å ta løsningen i bruk og skalering er tenkt inn fra starten.

Region Hovedstaden i Danmark omfatter 29 kommuner og 11 sykehus i Københavnområdet. For fem år siden beslutte regionen å begynne å arbeide med innovative anskaffelser. Danske Regioner, der regionen er med sammen med de fire øvrige i Danmark, har en felles strategi om å satse på slike anskaffelser.

Med utgangspunkt i sine første erfaringer har regionen sett behov for en ny prosess i forbindelse med denne typen innkjøp, fremgår det på co-pi.dk. Behovet er en prosess som sikrer systematisk og strømlinjeformet samarbeid mellom regionens forskjellige innovasjonsenheter på den ene siden og den sentrale innkjøpsavdelingen på den annen om fellesskap bak regionens innovative anskaffelser. Det er Center for Offentlig-privat Innovation i Danmark som skriver om dette.

Praksis som fremmer innovasjon

I samarbeid med de øvrige regionene og AMGROS (innkjøp av legemidler) tok Region Hovedstaden initiativ til et felles prosjekt med sikte på å forankre innovasjonsfremmende innkjøpspraksis. I tillegg til nytt prosessforløp har prosjektet til formål å gjennomføre et kompetanseløft blant medarbeiderne, og produsere støtteverktøy, veiledninger og kontraktsmaler.

De skal prøve å komme «silo-oppdelingen» til livs, heter det, innovasjonsenheten og innkjøpsavdelingen skal lære å arbeide sammen om tilrettelegging av innovative anskaffelser i en felles prosess. De skal bidra med sin faglighet på forskjellige tidspunkter og nivåer i prosessen.

Startet i vår

Utviklingen av den nye prosessmodellen og støtteverktøyevene har pågått siden i vår, og Region Hovedstaden har lagt frem et utkast til prosessmodell som skal tilpasses og kvalifiseres av de øvrige regionene. Det er tenkt innfaset skalering helt fra begynnelsen i prosessen. Planen er at den nye modellen skal være klar til bruk over hele Danmark ved utgangen av inneværende år, når de øvrige regionene har kvalifisert utkastet som foreligger.

Modellen deler opp innovative helseanskaffelser i seks trinn: Behovsavklaring, markedsdialog, vurdering av potensial, konkurransegjennomføring, løsningsutvikling og anskaffelse. Under hvert av de seks trinnene beskrives aktiviteter, tilgang, metoder, resultat og ikke minst roller og ansvar for de enkelte aktørene.

Testes i pilotprosjekt

Modellen blir for tiden også testet ut i et pilotprosjekt ved et sykehus, Bispebjerg Hospital. Det dreier seg om overvåking av et økt antall enerom ved det nye sykehuset der, som skal bygges i årene frem mot 2026. Med flere enerom kan ikke pleiepersonalet på samme måte overvåke mange pasienter rent fysisk på samme tid. En ny løsning trengs.

I pilotprosjektet er foreløpig bare behovsavklaring gjennomført. Nå er man i gang med markedsdialog-fasen. Hvilken type løsning eller samarbeidsmodell som velges, er dermed et stykke frem i tid.

Bli den første til å kommentere på "Lager prosess for innovative helseanskaffelser ved å bygge bro over «siloer»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.