Massiv satsing på innkjøper-kompetanse skal gi løft for sirkulær økonomi

Anbud365: Massiv satsing på innkjøper-kompetanse skal gi løft for sirkulær økonomiDet er Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet som står bak den danske regjeringen strategi for sirkulær økonomi. På bildet erhvervsminister Rasmus Jarlov.

Skriv ut artikkelen

En massiv satsing på kompetanse hos offentlige innkjøpere og byggherrer er en av nøklene i ny strategi for å sikre dansk hegemoni innenfor grønn og sirkulær økonomi. Det er den danske regjeringen som har presentert strategien, som består av 15 initiativ, hvorav to dreier seg om offentlige anskaffelser. Mer trykk på totaløkonomi og livssyklusvurderinger er ett av initiativene.

Den danske regjeringen la nylig frem «Strategi for cirkulær økonomi – Mere værdi og bedre miljø gennem design, forbrug og genanvendelse». Av de 15 initiativene i strategien er det to som dreier seg om offentlige anskaffelser: Fremme sirkulære innkjøp og økt fokus på totaløkonomi i offentlige innkjøp er overskriftene.

Virksomheter og offentlige institusjoner kan, heter det, ved sine innkjøp av varer og tjenester være med på å trekke markedet i retning av sirkulær økonomi. Imidlertid slås det fast at innkjøperne ofte mangler kunnskap om hvordan man innarbeider relevante sirkulære-krav til leverandører og likeledes hvordan konkurransegrunnlag utformes for å fremme sirkulære produkter og tjenesteytelser.

Kunnskapsmangel

Dessuten mangler innkjøperne ofte kunnskap om de økonomiske og miljømessige fordeler ved å kjøpe sirkulære løsninger. Ofte er også dialogen mellom innkjøpere og leverandører forut for en konkurranse begrenset, på samme måte som det mangler verktøy som kan gjøre det enkelt for innkjøperne å stille de relevante kravene, skriver regjeringen i sin strategi.

En rekke tiltak varsles, og ambisjonen er at Danmark fortsatt skal være blant landene som er lengst fremme med grønne og sirkulære offentlige anskaffelser: Partnerskabet for offentlige grønne indkøb og Forum for bæredygtige indkøb skal videreutvikles og forlenges. Portalen ”Den ansvarlige indkøber” skal også videreutvikles – med økt fokus på sirkulære anskaffelser, kompetanseløft hos innkjøperne, og transparens og erfaringsdeling mellom virksomheter og offentlige aktører.

«Reisende» i grønne anskaffelser

Ordningen med «reisende» i grønne anskaffelser skal også utvikles videre, da med innretning i høyere grad mot sirkulærøkonomi. Samtidig skal ordningen utvides, slik at den også omfatter private virksomheter. Så skal det, ifølge regjeringens liste over tiltak, utarbeides en analyse av de miljømessige og økonomiske konsekvenser at å kjøpe sirkulært på en rekke områder. Analysen skal bl.a. undersøke hvor det samlet sett gir best mening både økonomisk og miljømessig å kjøpe grønne og sirkulære varer og tjenester.

Den danske regjeringen vil også øke oppmerksomheten om totaløkonomien i offentlige anskaffelser. Ofte er det stort fokus på anskaffelsesprisen fremfor de totale omkostningene til anskaffelse, drift, vedlikehold og avfallshåndtering eller videresalg, heter det. Det samme gjelder ved det offentliges byggeaktivitet, selv om det i dag er krav om totaløkonomiske beregninger for byggeprosjekter av en viss størrelse.

Veiledning og nye verktøy

Totalomkostninger og livssyklusvurderinger må i høyere grad inngå i beslutningsgrunnlaget for offentlige anskaffelser og byggearbeider, poengteres det i strategien for sirkulær økonomi. Derfor vil regjeringen utarbeide en rekke nye totalomkostnings­ og livssyklusverktøy, i tillegg til å innarbeide utgifter til eller inntekter fra avfallshåndteringen og videresalg i de eksisterende og nye verktøyene.

Økt utbredelse og utvikling av totaløkonomi og livssyklusvurderinger kan medvirke til å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for offentlige innkjøpere og byggherrer når det gjelder de mer langsiktige økonomiske forholdene og miljøpåvirkningene av de løsninger som skal velges, mener regjeringen, som understreker at veiledninger vil bidra til at markedet modnes, samtidig med at det blir skapt et mer solid grunnlag for bruk av totalomkostningsberegninger.

Bli den første til å kommentere på "Massiv satsing på innkjøper-kompetanse skal gi løft for sirkulær økonomi"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.