Millionkutt i det offentlige og omstridt praksis kan gi dansk konsulentkrise

Anbud365: Millionkutt i det offentlige og omstridt praksis kan gi dansk konsulentkriseAltinget.dk har undersøkt i alle danske kommuner, bortsett fra en, og funnet at 31 av de 97 kommunene har hyret konsulenter til å gjennomgå sakene til 1300 personer med funksjonsnedsettelse. Social- og indenrigsminister Astrid Krag har bedt om at forholdene som er avdekket, blir undersøkt grundig (foto:Claus Bech).

Skriv ut artikkelen

Danske konsulenter er i hardt vær om dagen. Gode, offentlige markeder kan forsvinne. I år og neste år skal departementene spare hundrevis av millioner i innleie av eksterne konsulenter. Når det gjelder kommunenes konsulentbruk, seiler det opp innsyn i en praksis som av mange mener er kritikkverdig. Regjeringen har satt i gang granskning av praksisen.

Departementene i Danmark benyttet i 2018 eksterne konsulenter og juridisk bistand for nær 5,3 milliarder, ifølge altinget.dk. Spareprogrammet går ut på at det i år skal kuttes 327 millioner stigende til nærmere 800 millioner fra neste år.

En oversikt fra Finansministeriet viser at det er Skatteministeriet og Justitsministeriet som skal kutte mest. Førstnevnte skal i år spare 58,6 millioner stigende til 144 millioner neste år, mens det andre skal kutte 30 millioner i år – 75 millioner i 2021.

Rett nok, skriver altinget.dk, kan ministeriene kutte hvor de vil, men Finansministeriet skriver at det er en klar forutsetning at rammereduksjonene på de enkelte ministerområdene gir lavere konsulentutgifter. Siktemålet er å ansette flere som kan ta de oppgaver som eksterne konsulenter har tatt seg av. Utfordringene er, heter det, om man er i stand med å rekruttere rett kompetanse, og hvordan man skal håndtere spesifikk kompetanse man bare har behov for i en kortere periode.

Kommunene

Også i danske kommuner er bruk av konsulenter i søkelyset. Altinget.dk har undersøkt i alle landets kommuner, bortsett fra en, og funnet at 31 av de 97 kommunene har hyret konsulenter til å gjennomgå sakene til 1300 personer med funksjonsnedsettelse. Poenget med konsulentbruken har vært å finne mulige besparelser på tilbud til og innsats overfor denne gruppen. Kontraktene med konsulentene går ut på at dess større besparelser de er med på å sikre kommunene, jo høyere betaling til konsulentene.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har bedt om at forholdene som er avdekket, blir undersøkt grundig. I de aller fleste tilfellene gjelder dette kontrakter med to konsultfirmaer. I disse kontraktene er det også en formulering som vekker reaksjoner. Kommunene, heter det, skal lojalt følge konsulentfirmaets anbefalinger og være villige til å foreta de nødvendige/anbefalte tiltak. Kommunen er dermed ikke forpliktet til å følge anbefalingene. Imidlertid er formuleringen av en slik karakter at eksperter som altinget.dk. har intervjuet, stiller seg spørrende til om samarbeidet mellom kommunene og de aktuelle konsulentene har vært innenfor lovens rammer.

Bli den første til å kommentere på "Millionkutt i det offentlige og omstridt praksis kan gi dansk konsulentkrise"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.