Offentlige innkjøp sentralt i danske tiltak for utslippstiltak med krisevri

Anbud365: Offentlige innkjøp sentralt i danske tiltak for utslippstiltak med krisevriJacob Krog Søbygaard er leder av sekretariatet i det danske Klimarådet, som nå har lansert rapporter om veien frem til å nå ambisiøse mål for reduserte utslipp av drivhusgasser. Offentlige anskaffelser står sentralt.

Skriv ut artikkelen

I 2030 skal Danmark ha redusert sine drivhusgassutslipp med 70% i forhold til nivået i 1990. Det blir krevende, heter det i ferske rapporter, der det lanseres en rekke klimafremstøt som også kan og bør gjennomføres i coronakrise-tider. Danmark har ikke tid til å vente. Offentlige, grønne innkjøp står sentralt. Det gjenstår å definere de presise klimakriteriene for en lang rekke produkter, men til gjengjeld er det kunnskap å hente, fremgår det av rapportene.

Klimarådet i Danmark har nettopp levert rapporten «Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion – Retning og tiltag for de næste ti års klimaindsats i Danmark». Klimarådet er et uavhengig ekspertorgan, som bl.a. gir råd om hvordan omstillingen til et klimanøytralt samfunn kan skje på en omkostningseffektiv måte.

I 2030 skal Danmark ha redusert sine drivhusgassutslipp med 70% i forhold til nivået i 1990. Det vil kreve en markant innsats at oppfylle 70%-målet i 2030. Det er hva den ferske rapporten dreier seg om.

Grønne offentlige innkjøp

Sentralt i bildet står grønne, offentlige innkjøp. Stat, regioner og kommuner bør arbeide for at klimakriterier inngår i anskaffelser. Det vil føre til, heter det, at virksomheter konkurrerer på å levere de mest klimavennlige produktene. Det gjenstår riktignok et arbeid med å definere de presise klimakriteriene for en lang rekke produkter. Til gjengjeld er det kunnskap å hente både fra de offisielle miljømerkene Svanen og Blomsten, EU’s grønne innkjøpskriterier, energimerking av produkter, kostråd mm.

I mangel på kjennskap til produktenes presise klimaavtrykk kan klimakriteriene omfatte f.eks. energiforbruk i bruksfasen, materialvalg, emballasjemengde og -type, transport, animalsk vs. plantebasert samt gjenbruksmuligheder. Fremme av grønne offentlige innkjøp vil øke etterspørselen etter disse produktene, og dermed skape et større og mer attraktivt marked for de deler av næringslivet som kan levere på disse grønne løsninger.

Klimatiltak med krisevri

I en annen rapport fra Klimarådet – «Grøn omstilling i en genopretningstid Vurderingsnotat om akut klimapolitik og grøn genopretning af økonomien» – pekes det på offentlige anskaffelser i en såkalt gjenopprettingspakke som prioriterer grønne tiltak.

  • Det offentlige kan gjennom sin innkjøpspolitikk skape en etterspørsel for klimavennlige produkter og ytelser i en tid, hvor den private etterspørselen er lav. Det kan f.eks. dreie seg om byggematerialer som grønn sement og tre.
  • Det bør sikres tilstrekkelig ladeinfrastruktur i både byer og på motorveinettet. Dette kan f.eks. skje ved å anskaffe hurtig- og lynladere ved bestemte plasseringer.
  • Energiavtalen fra 2018 inneholder en anskaffelse i 2023 og ytterligere en park, hvis den kan etableres uten støtte. Klimarådet ser ingen grund til å vente med disse anskaffelsene. I en lengevarende økonomisk krise er det nettopp slike store anleggsinvesteringer, som kan hjelpe til med å få økonomien i gang igjen.
  • Klimarådets anbefalinger om å fastholde anskaffelse av solceller og vindmøller gjelder fortsatt i en tid med fallende priser på el. Selv om det tar to-tre år før en vindmøllepark på land er i drift, vil anskaffelsene ha effekt tidligere både for vindmøllefabrikantene og deres underleverandører.
  • Klimarådet anbefaler at det i første omgang igangsettes en eller flere anskaffelser, slik den samlede produksjon av biogass stiger til 35 PJ (petajoule) i 2025. Ved å gjennomføre anskaffelser med relativ kort realiseringsfrist er det mulig at anskaffelsene kan ha stimulerende effekt i den aktuelle økonomiske krise.

Bli den første til å kommentere på "Offentlige innkjøp sentralt i danske tiltak for utslippstiltak med krisevri"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.