Pris trumfer kvalitet også i «økonomisk mest fordelaktig»

Anbud365: Pris trumfer kvalitet også i «økonomisk mest fordelaktig»Renovasjon er en av de områdene som er med i den danske undersøkelsen, og de pris står aller mest sentralt ved kontraktstildeling.

Skriv ut artikkelen

Ved tildeling av tjenestekontrakter i Danmark brukes «laveste pris» i mer enn tre av ti konkurranser. Og andelen øker. Når «økonomisk mest fordelaktig» benyttes, vektes priselementet 50% eller mer. Det må satses mer på kvalitetskriterium, oppfordrer en av Danmarks største miljøer for tjenesteytende næringer.

DI Service er et bransjefellesskap i Dansk Industri, som samler den operative tjenestebransjen. Nå har DI Service har samlet data om tildelingskriterier i danske kunngjøringer i EU–kommisjonens kunngjøringsdatabase (TED – Tenders Electronic Daily). Det gjelder kontrakter inngått in 2014 og 2015. Formålet var å finne ut i hvilket omfang stat, kommune og regioner gjør bruk av henholdsvis «laveste pris» og «økonomisk mest fordelaktig» som tildelingskriterier. Undersøkelsen avgrenset seg til områdene renovasjon, rengjøring, pleie og omsorg og engangsartikler.

Analysen avdekket at nesten tre av ti konkurranser i 2014 ble avgjort utelukkende på pris. I 2015 hadde denne andelen økt med 6%, slik at da ble flere enn tre av ti konkurranse avgjort med basis i «laveste pris».

Renovasjon tyngst på pris

Det viser seg at det er på renovasjonsområdet at prisen som tildelingskriterium benyttes mest: I 2014 omtrent i fire av ti, året etter halvparten av samtlige konkurranser. Andelen «laveste pris» økte for øvrig på alle områdene fra 2014 til 2015.

Det er også undersøkt hvilken vekt prisen tillegges når «økonomisk mest fordelaktig» er tildelingskriterium. I 2014 ble prisen vektet minst 50% i alle de undersøkte områdene, i 2015 så nær som alle bortsett fra engangsartikler, som lå på 46%. Høyest i begge årene er prisvekten i renovasjon.

Kvalitet må bety mer

DI Service konkluderer sin analyse med at kvalitetskriteriene typisk har en sekundær betydning i kontraktstildelingen. Foreningen oppfordrer til at stat, kommune og regioner endrer sin praksis slik at kvalitetskriterier kommer til å bety mer når tjenesteytelser og andre mer komplekse oppgaver skal konkurranseutsettes.

Bli den første til å kommentere på "Pris trumfer kvalitet også i «økonomisk mest fordelaktig»"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.