Revisjonsrefs skjerpet statlige konsulentkjøp, men politiet henger etter

Anbud365: Revisjonsrefs skjerpet statlige konsulentkjøp, men politiet henger etterRigsrevisor Lone Strøm leder danske Rigsrevisionen, som nå har fremlagt en rapport om utviklingen i departementenes konsulentkjøp (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

Danske departementer har skjerpet seg kraftig de siste årene etter at de fikk revisjonsrefs for konsulentkjøpene sine for noen år siden. Rigsrevisionen friskmelder i en ny rapport alle departementene. Et særtilfelle er politiet: Rigspolitiet har iverksett flere tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesreglene, men Rigsrevisionen vil følge med på hva som skjer før politimyndighetene kan slippe ut av revisjonens klør.

Danske Rigsrevisionen refset for noen år siden departementene for flere sider ved deres konsulentbruk. Nå har de fulgt opp for å se om situasjonen er blitt bedre.

Alle departementene har nå lagt strategier for konsulentbruken. Tidligere hadde under halvparten av departementene utarbeidet en slik strategi, men strategiene fastla ikke hvilke typer oppgaver det var mest hensiktsmessig å bruke konsulenter til.

Statsrevisorerne, som er politisk oppnevnte, mente at Finansministeriet med fordel kunne innta en mer aktiv rolle i statens konsulentkjøp. Dette har Rigsrevisionen fulgt opp, og finansministeren melder at departementet har tatt initiativ overfor de øvrige departementene for registrering av konsulentkjøp og innhenting av styringsinformasjon.

Politiet

Av en intern undesøkelse tidligere i år fremgikk det at Rigspolitiet i vesentlig omfang ikke hadde fulgt anskaffelsesreglene ved kjøp av konsulentytelser. De interne retningslinjene som var laget i kjølvannet av Rigsrevisionens undersøkelse noen år tidligere, var ikke fulgt i tilstrekkelig omfang, heter det. I tillegg var Rigspolitiets dokumentasjons- og journalføringspraksis mangelfull.

Rigspolitiet har nå laget seks tiltak for å sikre etterlevelse av anskaffelsesreglene: Ekstern undersøkelse av hele anskaffelsesområdet, styrket konserninnkjøp og kompetanseløft, og sikre at anskaffelser som ikke har vært kunngjort, nå blir det. Controllerinnsatsen skal også styrkes, likeledes skal det ledelsesforankringen bli sterkere, og avtalestyringen og oppfølgingen skal likeledes styrkes.

Ikke friskmeldt

Rigsrevisionen vil følge med på Rigspolitiets videre arbeid med å iverksette tiltakene, og finner ikke grunn til å friskmelde politiet ennå.

Derimot er Rigsrevisionen tilfreds med at departementene har arbeidet med å hente inn mer ledelsesinformasjon knyttet til kjøp av konsulenter. I den tidligere undersøkelsen påpekte Rigsrevisionen at det var behov for å styrke denne innsatsen. Det er dessuten foretatt stikkprøver av den informasjonen som er bragt til veie, om informasjonen vil medvirke til mer strategisk styring av konsulentanskaffelsene. Også på dette punkt gir Rigsrevisionen godkjent.

Innkjøpsdatabase

Utfordringer er det derimot knyttet til innkjøpsdatabasen i regi av Moderniseringsstyrelsen. Rigsrevisionen påpekte tidligere at registreringene i basen var beheftet med usikkerhet. Nå har Moderniseringstyrelsen kommet til, etter en evaluering, at det er nødvendig å arbeide med ny registreringsramme og ny systemstøtte til bruk ved registeringene. Det medfører i sin tur behov for ny veiledning og en oppdatering av retningslinjene for konsulentkjøp i konsern.

Innkjøpsdatabasen er et effektiviseringstiltak. På bakgrunn av innrapporterte kjøp gjør Moderniseringsstyrelsen nye – eventuelt oppdaterer – fellesstatlige innkjøpsavtaler innenfor en rekke kategorier.

Bli den første til å kommentere på "Revisjonsrefs skjerpet statlige konsulentkjøp, men politiet henger etter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.