Sjekkliste for det offentliges kjøp og bruk av eksterne konsulenter

Anbud365: Sjekkliste for det offentliges kjøp og bruk av eksterne konsulenterDanske Finansministeriet, Økonomistyrelsen og DI Rådgiverne har sammen utarbeidet «Checkliste ved anvendelse af eksterne konsulenter». På bildet direktør Maria Schack Vindum i Økonomistyrelsen.

Skriv ut artikkelen

Innkjøp av eksterne konsulenter skal være godt begrunnet og ha klare argumenter for at oppgaven ikke kan og bør løses internt. Det slås fast i en sjekkliste for det offentliges kjøp og bruk av eksterne konsulenter. Det er danske Finansministeriet, Økonomistyrelsen og DI Rådgiverne som sammen har utarbeidet sjekklisten. I tillegg til å vurdere nødvendig kompetanse og ressurser til løsning av den aktuelle oppgaven, bør det tas stilling til om bruk av eksterne konsulenter er en omkostningseffektiv løsning for den offentlige virksomheten.

Ved eventuelt kjøp av eksterne konsulenter skal man tenke gjennom hvorfor oppgaven skal løses av eksterne konsulenter fremfor internt – eller av andre deler av den offentlige sektor, understrekes det i omtalen av sjekklisten. Det kan f.eks. være fordi det vurderes at eksterne konsulenter i det konkrete tilfelle bidrar med avgjørende nøytralitet, nytenkning eller spesialkunnskap som ikke finnes i organisasjonen, og som det ikke er nødvendig eller mulig å bygge opp internt – enten som en tidsbegrenset ansettelse eller en fast ansettelse med krav om løpende kompetanseutvikling. Det kan også være ekstra kapasitet som det bare er bruk for i en kort, avgrenset periode.

Omkostningseffektiv løsning?

I tillegg til vurderingen av nødvendig kompetanse og ressurser til oppgaveløsningen, skal det tas stilling til om bruk av eksterne konsulenter er en omkostningseffektiv løsning for den offentlige virksomheten. Den økonomiske siden bør vurderes ved å sammenligne prisen på å få oppgaven løst eksternt – med alle relevante omkostninger som vil være ved en intern løsningsmodell. Ut over direkte og indirekte lønnskostnader vil det være omkostninger som eksempelvis overhead, prosjektstyring, kostnader til evt. rekruttering av medarbeidere mv.

Noen omkostninger vil bare være relevante, såfremt man fritar en medarbeider i den offentlige virksomheten til å utføre oppgaven, mens andre omkostninger alene vil være relevante hvis man velger å ansette en ny medarbeider. Å trekke inn eksterne konsulenter er bare omkostningseffektivt hvis prisen på å få oppgaven løst eksternt er lavere enn omkostningene til å frita en ansatt medarbeider til oppgaven eller å nyansette en medarbeider til oppgaven samlet sett.

Størst mulig verdiskaping

Formålet med sjekklisten er at den enkelte offentlige virksomhet får størst mulig verdiskapning når det benyttes eksterne konsulenter. Likeledes skal den hjelpe med at eksterne konsulenter får de best mulige rammer for å levere et tilfredsstillende prosjekt innen avtalt tid og kvalitet. Sjekklisten henvender seg først og frem til sjefer i det offentlige som har direkte ansvar for konsulentinnkjøp, samt relaterte medarbeidere og prosjektteams.

Alle konsulentoppgaver er forskjellige med hensyn til størrelse og kompleksitet mv., så sjekklisten skal oppfattes som en idéliste til punkter, som det kan være relevant å overveie. Det vil således formentlig ikke være relevant at gjennomføre alle punkter på sjekklisten for alle konsulentoppgaver, skriver sjekklistens forfattere.

Bli den første til å kommentere på "Sjekkliste for det offentliges kjøp og bruk av eksterne konsulenter"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.