Slik kutter danskene transaksjonskostnadene

Anbud365: Slik kutter danskene transaksjonskostnadeneRigsrevisionen i Danmark er kommet med en rapport som inneholder flere tips til hvordan offentlige virksomheter kan kutte transaksjonskostnadene. På bildet rigsrevisor Lone Strøm (foto: Helga Theilgaard).

Skriv ut artikkelen

Kutt unødvendige krav og detaljer i konkurransegrunnlaget og sett et tak på omfanget av tilbudsdokumentene. Dette er resepten en rekke danske departementer satser på for å få ned transaksjonskostnadene. I tillegg rapporterer mange departementer om økt interesse for markedet og dialog med leverandørene før en anskaffelse. Det er revisjonen som har bedt departementene ta grep for å få ned disse kostnadene.

I juni i år kom det en rapport fra Rigsrevisionen om transaksjonskostnadene ved anskaffelser i staten. Konklusjonen på behandlingen av rapporten hos Statsrevisorene var at departementene burde styrke sin innsats for å få disse kostnadene ned. Ni departementer har meldt tilbake hvilke tiltak som er iverksatt, og riksrevisorene har i en fersk rapport oppsummert status.

Rigsrevisionen løfter spesielt frem at Finansministeriet har etablert en fellesstatlig rådgivningsenhet i samarbeid med Erhvervsministeriet. Dette rådet skal hjelpe de statlige institusjonene med bedre anskaffelser, blant annet anskaffelser med lave transaksjonskostnader.

Dialog med markedet

Det går igjen i tilbakemeldingene at departementene vil øke sin oppmerksom på markedene før en anskaffelse, bl.a. gjennom dialog med leverandørene. En av det offentlige Danmarks største innkjøpere, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, varsler for øvrig at de vil gjennomføre en markedskartlegging i forbindelse med alle relevante anskaffelser.

Flere departementer har justert sine retningslinjer for anskaffelser, slik at det nå er et maksimumskrav til konkurransedokumentenes omfang. Unødvendige krav og detaljer skal unngås, og fra den sentrale rådgivningsenheten er det kommet felles statlige skjemaer til bruk.

Kutte dokumentomfang

Det fremgikk også av beretningen fra Rigsrevisionen at én av de faktorer som kan være med på å redusere transaksjonsomkostningene, er at departementene setter en begrensning på anbudsmaterialet. Det fremgikk dessuten at Socialstyrelsen – som den eneste av de undersøkte institusjonene – hadde et krav i sine retningslinjer om at styrelsen i konkurransegrunnlaget skal stille et maksimumkrav til sideantallet for tilbudsmaterialet. 3 av de 6 undersøkte departementene hadde et maksimumkrav til sideantall for tilbudsmaterialet i noen av de utvalgte konkurransene i beretningen.

Likeledes viser rapporten fra Rigsrevisionen at flere departementer vil vurdere koordinering av anskaffelser på tvers av departementsgrensene. Indenrigs- og Socialministeriet har etablert et innkjøpsforum for departements institusjoner, Børne- og Undervisningsministeriet har formalisert departementets innkjøpsforum, og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er i gang med å etablere en konsernfelles innkjøpsenhet.

Bli den første til å kommentere på "Slik kutter danskene transaksjonskostnadene"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.