Tar grep for å styrke SMB og nyetablerte på det offentlige anbudsmarkedet

Anbud365 :Tar grep for å styrke SMB og nyetablerte på det offentlige anbudsmarkedetPaul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater er formann for Regelforum i Danmark. Danske Advokater er de danske advokatvirksomhetenes bransjeforening.

Skriv ut artikkelen

Den danske regjeringen har nå fått en serie innspill som har til hensikt å styrke SMB-ere og nyetablerte bedrifters muligheter på det offentlige anbudsmarkedet. Det er Regelforum som slår til, og det som kommer derfra, veier tungt i regjeringen. Blant annet vil man ha sjekket ut om regelverket og praksis er «vennlig» mot små og nyetablerte. Og ESPD er igjen i søkelyset. Her er det mange muligheter for forenkling, fremgår det.

Regelforum i Danmark har 19 medlemmer – fra danske næringslivsorganisasjoner, fagbevegelsen, særlig sakkyndige og danske bedrifter. Medlemmene oppnevnes av erhvervsministeren – den danske næringsministeren, og forutsetningen er at alle skal inneha ledende stillinger. Forumet skal gi regjeringen råd, og forutsetningen er at regjeringen må følge rådene – om den ikke gjør det, skal det begrunnes.

Like før sommerferien kom forumet med 16 nye anbefalinger, hvorav en serie gjaldt offentlige innkjøp. Blant annet vil man ha en ærlig kartlegging av andelen nye småbedrifter som vinner anbudsrunder under EU-terskelverdien. Poenget er ønsket om mer åpenhet. Slik det er i dag, finnes ikke slik informasjon, og forumet frykter at det kan vise seg at småbedrifter bare i liten grad inngår i slike konkurranser.

«Nabosjekk»

Forumet vil også ha en såkalt «nabosjekk» av anskaffelsesreguleringene og – praksis for å få en status over hvor vennlige disse er for nystartede bedrifter. I Danmark er det innført en rekke fleksible muligheter som skulle gjøre det lettere for SMB-ene å gi tilbud på offentlige oppgaver. Motivet for det gjeldende EU-direktiv som ligger til grunn, var bl.a. at offentlige anskaffelser skulle tilpasses SMB. En «nabosjekk» kan gi inspirasjon til regelforenkling, mener forumet.

Likeledes ønsker forumet at det må gjøres tydelig i anskaffelsesreglene når en oppdragsgiver har adgang til å etterspørre referanser eldre enn tre og fem år. Krav om alder på referanser er uhensiktsmessig og kan skape risiko for at man utelukker ellers konkurransedyktige nyetablerte og SMB-er i offentlige anskaffelser. Det må mer fleksibilitet til, heter det.

ESPD

Regelforum vil også begrense adgangen til å kreve tidlig dokumentasjon for opplysninger i ESPD-dokumentet. I dag er det en utbredt praksis å be om slik tidlig dokumentasjon og det fører til høye transaksjonskostnader. Det samme skjer fordi det florerer en rekke ESPD-maler, noe som betyr økt kompleksitet i utfyllelsen og fjerning av muligheter for datagjenbruk på tvers. Regelforum anbefaler at bruken av ESPD blir helt ensartet, slik at det blir lettere for bedriftene, da de lærer hvordan og hva som skal fylles ut og ikke trenger bruke unødig mange ressurser på å sette seg inn i flere forskjellige ESPD-formater.

Og mer ESPD: Iverksett initiativ til å styrke brukervennligheten i ESPD-dokumentet, bl.a. ved målrettet kommunikasjon og bruk av selvforklarende «bokser».

Prekvalifisering

En annen anbefaling går ut på at det skal inn i lovverket at det er mulig å prekvalifisere nyetablerte og SMB-er vede prekvalifiseringen. Det er mulig allerede i dag, men få benytter seg av det – fordi det bare fremgår av premissene for lovbestemmelsen.

«Nabosjekk» i kommunal regi anbefales overfor kommuners bruk av markedsdialog og leverandørlister. Også her er formålet å styrke rammene for de nyetablerte foretakenes deltakelse i anbudsprosesser. Mange SMB-ere og nyetablerte opplever i dag, heter det, store utfordringer med å komme i dialog med offentlige innkjøpere – særlig når det gjelder kjøp under terskelverdiene. Med en slik «nabosjekk» kan de skapes åpenhet om beste praksis innenfor kommunale innkjøp.

Bli den første til å kommentere på "Tar grep for å styrke SMB og nyetablerte på det offentlige anbudsmarkedet"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.