Vil bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad – suksess med 40% vekting

Anbud365: Vil bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad – suksess med 40% vektingKøbenhavns kommunes årsrapport om bærekraftige innkjøp røper en systematisk innhenting av erfaringer på en rekke kategorier – for så å bygge på erfaringene i kommende anskaffelser. På bildet kommunens overborgermester, Sophie Hæstorp Andersen.

Skriv ut artikkelen

København har ambisjoner om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad, og er i full gang med tiltak som signaliserer sirkularitet, gjenbruk og «grønne innkjøp». Men det er ikke alltid enkelt, bl.a. gjør forsinket levering av nyinnkjøpte «grønne kjøretøy» at 100% av drosjene i en fersk avtale ikke makter å oppfylle kravene i første driftsår. I anskaffelsen ble «grønne kjøretøy» som tildelingskriterium vektet med 40%. Det var en suksess, heter det. København har også vært med i et felles nordisk prosjekt, der bl.a. Oslo også har deltatt. Det gjelder smart-telefoner.

Københavns kommune har nylig lagt frem sin «Årsrapport 20211 – Bæredygtige Indkøb». Der heter det bl.a. at verdens byer står for 70% av alle CO»-utslipp. Derfor har byer et stort potensial for å bidra til å skape og etterspørre bæredyktige løsninger. Selv har den danske hovedstad sin egen klimaplan, der ambisjonen er å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad. De grønne og sosiale kvalitetskrav skal stå helt sentralt når de 8,2 milliardene som kommunen årlig kjøper inn for, skal disponeres, slås det fast i årsrapporten.

Siden 2019 har Københavns kommune rettet oppmerksomheten mot sirkulære tekstiler. I år skal deres avtale om arbeidsklær igjen ut på anbud, og da er spørsmålet hvordan man best understøtter sirkularitet i denne kategorien. Kommunen har siden i fjor deltatt i et innovasjons- og samarbeidsprosjekt der det utvikles og testes nye løsninger for håndtering og gjenbruk av tekstiler fra husholdningene, såkalt «post consumer»-test. Som del av prosjektet samles det inne erfaringer om hvordan det kan stilles krav i anskaffelser som kan fremme sirkulær arbeidsbekledning.

Omsetter erfaringer

Det primære formålet er å utvikle produkter som kan kjøpes tilbake av Københavns kommune og at erfaringene omsettes til nye sirkulære innkjøpskrav i kommunens fremtidige anskaffelser.

Blant annet foregår det i prosjektet et arbeid for å utvikle en transparent modell for innkjøp av produkter av gjenbrukt tekstil. Prosessen er med til å kartlegge markedets mulighet for mekanisk gjenbruk og for utvikling av sirkulære produkter som lever opp til kommunens krav til kvalitet. Denne kunnskapen, heter det i rapporten, brukes til å kvalifisere kriterier til fremtidige anskaffelser der det kan etterspørres sirkulære tekstiler.

Emballasje

Emballasje er en av de områdene der Københavns kommune har bygget opp erfaring med å benytte sitt innkjøpsvolum til å fremme sirkulær økonomi, fremgår det av årsrapporten. Utviklingen av emballasjekrav startet med en matanskaffelse i 2019, og fra og med januar 2021 er det påbudt å vurdere om det skal stilles skjerpede krav til emballasje, også engangsemballasje, i alle kommunens anskaffelser. Hovedmålet er, så vidt mulig, å fase ut ubrukbar emballasje til fordel for gjenbruk.

Når det gjelder IKT-utstyr innførte partnerskapet kommunen er en del av, skjerpede krav i 2021 slik at innkjøpsmålene nå er et verktøy til bruk for å påvirke markedet i retning mer bærekraftige produkter. Det nordiske samarbeidet om økt etterspørsel etter bærekraftige smart-telefoner trekkes også frem i rapporten. Her er Oslo, Malmø og Helsinki med, i tillegg til København. Det er ICLEI, den europeiske organisasjonen for lokale og regionale styresmakter, som har tilrettelagt for dette samarbeidet. Prosjektet skal også sikre bedre arbeidsforhold.

Nordiske innkjøps-forpliktelser

Fra samarbeidet er det kommet en fellesuttalelse der de fire bykommunene signaliserer at offentlige nordiske innkjøpere av slike smarttelefoner gjennom kontraktskrav og anskaffelser skal bidra til å sikre bedre arbeidsforhold ved produksjonen. Dessuten skal sirkulariteten økes for å redusere miljø- og klimapåvirkninger ved f.eks. gjenbruk av materialer.

På kjøretøy-området har, heter det, kommunen hatt suksess med å stille skjerpede krav i en anskaffelse for drosjekjøring gjennom å vekte «grønne kjøretøy» som tildelingskriterium med 40%. Det resulterte i 100% «grønne kjøretøy» fra november i fjor. Kommunen ber, som del av kontrakten, leverandørene dokumentere at de overholder miljøkravene. Kommunene skriver i sin rapport at noen leverandører kan ha problemer med å oppfylle kravene i første driftsår. Det kan skyldes forsinket levering av nyinnkjøpte «grønne kjøretøy» og en ny faktureringsform som for noen har krevet ekstra tilvenningstid.

Bli den første til å kommentere på "Vil bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad – suksess med 40% vekting"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.