Vil ha grønne krav inn som tildelingskriterium, det gir resultater

Anbud365: Fem leverandør-krav til mer bærekraft i offentlige innkjøp i DanmarkDansk Erhverv, her ved sin adm. dir. Brian Mikkelsen, legger frem bærekraft-anbefalinger for offentlige innkjøp.

Skriv ut artikkelen

Grønne krav må inngå som tildelingskriterium i alle offentlige anskaffelser. Dette er et av flere forslag som kommer fra bransjeorganisasjonen Dansk Erhverv og som har som formål å bidra til at Danmark når sine ambisiøse klimamål. En undersøkelse viser at grønne minstekrav brukes mer enn tildelingskriterier, men det det er sistnevnte som gir resultater, heter det. Og Norge vises frem som et eksempel på å få til grønn innovasjon.

Danmark har i sin klimalov satt et mål om 70% reduksjon av CO2-utslipp i 2030. Klimarådet i Danmark anser at bare 60% av reduksjonen kan nås ved implementering av allerede kjente metoder, og det er dermed behov for nytenkning og innovasjon hvis målet om 70% skal nås.

Dansk Erhverv har derfor tatt for seg 62 nye anbudskonkurranser på en rekke forskjellige områder for å undersøke hvilke grønne krav det offentlige stiller til leverandørene. Undersøkelsen viser at anbudene ofte inneholder grønne minstekrav, men at grønne hensyn sjeldent brukes som tildelingskriterium: 39% med grønne minstekrav, 13% med grønne tildelingskriterier. Det tyder på at det er et stort uutnyttet potensial for grønn innovasjon i det offentliges anskaffelser, slår Dansk Erhverv fast.

Se til Norge …

Vi kan lære av nabolandene, heter det, og det vises til Norge. Der har man gode erfaringer med å etterspørre ennå ikke utviklede grønne løsninger på det private marked. En rekke kommuner gikk i samarbeid ut i markedet for å etterspørre løsninger for en utslippsfri byggeplass, som i dag er en realitet. Markedet valgte å investere i utviklingen av maskiner som kunne leve opp til miljøkravene som det offentlige hadde satt og nå eksporteres maskinene.

Innovasjonsforskning fra Lunds Universitet peker på at bruk av tildelingskriterier i offentlige anskaffelser fører til mer innovasjon enn minstekrav.

Leverandørene er med

Danske virksomheter er klare til at gjøre det samme, ifølge Dansk Erhvervs medlemsundersøkelse. Blant deres medlemmer er det 75% som mener at klima og miljø bør spille en vesentlig rolle når det offentlige konkurranseutsetter oppgaver. Offentlige anskaffelser er et opplagt område å rette søkelyset mot, fremholder organisasjonen. Årlig kjøpes det inn for 380 mrd danske kroner (ca. 17% av danske BNP), og regioner og kommuner står for mer enn halvparten av den offentlige innkjøpsmuskel.

Dansk Erhverv foreslår bl.a., at:

  1. Der vedtas et bindende klimamål for reduksjon av drivhusgassutslipp fra det offentlige innkjøp og forbruk på 70% i 2030: Klimamålet skal gjelde hele den offentlige sektor, og måloppfyllelsen overvåkes løpende og offentliggjøres årlig i form av en måling av hvordan kommuner, regioner og staten presterer etter målsettingen.
  2. Grønne krav skal inngå som tildelingskriterium i alle offentlige anskaffelser. Fravikes dette, skal det være en forklaring, f.eks. på bakgrunn av markedsanalyse. Dermed tar innkjøperne aktivt stilling til, om den konkrete offentlige oppgaven har et grønt innovasjonspotensial, hvilket med fordel kan avdekkes i en løpende dialog med markedet.
  3. Det utvikles en «positivliste» for klimastandarder og metoder til klimaberegninger. Dette styringsverktøyet skal sikre en ensartet bruk mellom leverandører og offentlige innkjøpere. Positivlisten skal bruke solide og bredt aksepterte kriterier til å velge standarder og metoder, som anerkjennes i EU, internasjonalt, samt innenfor bransjer og sektorer.

Bli den første til å kommentere på "Vil ha grønne krav inn som tildelingskriterium, det gir resultater"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.