Ville ha med nystartede, men feil ordvalg førte i stedet til annullert anskaffelse

Anbud365: Ville ha med nystartede, men feil ordvalg førte til annullert anskaffelseProfessor i EU-rett, Michael Steinicke, anbefaler at oppdragsgivere ikke på egenhånd forsøker å beskrive hvilke muligheter nystartede virksomheter har for å oppfylle dokumentasjonskravene, dersom slikt etterspørres.

Skriv ut artikkelen

En oppdragsgiver besvarte med egne ord et spørsmål i en anskaffelsesprosess om nystartede bedrifters muligheter til å delta. Det gikk galt. Det danske klageorganet, Klagenævnet for Udbud kom til at svaret kunne tolkes som at et minstekrav var endret underveis og annullerte dermed kontraktstildelingen fordi det var snakk om et regelbrudd. Ønsker man å åpne for nystartede bedrifter, ikke prøv med egne ord – henvis i stedet til den regelparagrafen som passer utmerket i slike tilfeller, er rådet fra en professor i EU-rett.

Saken for Klagenævnet for Udbud gjaldt Region Hovedstaden, som skulle anskaffe munnbind. Blant kvalifikasjonskravene var at tilbyderne måtte dokumentere omsetning på 10 mill pr. år i de tre foregående årene. Underveis i anskaffelsesprosessen kom spørsmålet om nystartede virksomheter som ikke kunne fremvise omsetning i tre år kunne delta. Oppdragsgiver svarte positivt og at kravet bare gjaldt for perioden fra tilbyderens etablering til tilbudsfristen. Omsetningskravet kunne da nedsettes proporsjonalt for nystartede virksomheter, f.eks. at en tilbyder etablert for et halvt år siden bare skal vise til en halv årlig omsetning (kr. 5 mill) fra etablering. Alternativt støtte seg på en annen aktør.

Grunnleggende endring

En av tilbyderne mente at svaret gav uttrykk for at det ble foretatt en endring av et grunnleggende element og laget til Klagenævnet. Her fikk klageren medhold, idet klageorganet mente at det var et minstekrav som var blitt endret. Tildelingsbeslutningen måtte annulleres dels fordi pga nævnet mente at de dreide seg om et regelbrudd, dels fordi Region Hovedstaden ikke hadde godtgjort at overtredelsen ikke hadde hatt betydning for hvilke virksomheter som valgte å levere tilbud og dermed utfallet av konkurransen. Det hjalp ikke at det gjaldt kjøp av munnbind, av en ikke ubetydelig samfunnsmessig interesse.

To muligheter for oppdragsgiver

I en kommentar til kjennelsen skriver professor i EU-rett, Michael Steinicke, på udbudsportalen.dk at en oppdragsgiver har to muligheter dersom det er et ønske å åpne for nystartede. Det ene er på forhånd å lage en beskrivelse av når og hvordan man vil håndtere nystartede virksomheter. Da må beskrivelsen være tydelig og klar, fordi man må passe på at grunnleggende prinsipper etterleves. Det gjelder gjennomsiktighets- og likebehandlingsprinsippet, i tillegg til proporsjonalitetsprinsippet. Kravene må være forholdsmessige sammenholdt med kontrakten.

Henvisning til regelverket

Steinicke anbefaler imidlertid ikke at oppdragsgivere på egenhånd forsøker å beskrive hvilke muligheter nystartede virksomheter har for å oppfylle dokumentasjonskravene, dersom slikt etterspørres. I stedet mener han at en henvisning til formuleringer i lovverket – i Danmark udbudslovens § 154, stk.2.Den tilsvarer den norske forskriftens § 14-4 (2): Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som oppdragsgiveren anser egnet.

Gjør man det slik, foretas det ikke noen uttrykkelig endring av grunnleggende elementer, samtidig med at det tas hensyn til den spesielle situasjonen som nystartede virksomheter befinner seg i, ifølge den danske professoren.

Bli den første til å kommentere på "Ville ha med nystartede, men feil ordvalg førte i stedet til annullert anskaffelse"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.