Adgangen til endringer på leverandørsiden før kontrakt

Anbud365: Adgangen til endringer på leverandørsiden før kontraktEU-domstolen har tidligere behandlet grensene for når endringer hos leverandøren er tillatt etter kontrakt er inngått, blant annet i den prinsipielle Pressetext-avgjørelsen (C-454/06). (Foto: EU–domstolen)

Skriv ut artikkelen

En fersk dom fra EU-domstolen avklarer adgangen til å foreta endringer på leverandørsiden før inngåelse av kontrakt med det offentlige, skriver advokatfirmaet Schjødt i en artikkel i sitt nyhetsbrev. Selv om den aktuelle saken gjaldt konkurranse med forhandling innen forsyningssektoren, gir dommen veiledning for tilsvarende problemstillinger i konkurranser med prekvalifisering, også innen klassisk sektor. 

Spørsmålet i saken var om den ene parten i et arbeidsfellesskap som var prekvalifisert, kunne inngi tilbud alene etter at arbeidsfellesskapet var blitt oppløst på grunn av konkurs hos den andre parten. Saken gjaldt regelverket for forsyningssektorene, men er også relevant for klassisk sektor.

Saken gjaldt en konkurranse utlyst av jernbaneselskapet Banedanmark vedrørende anlegg av en ny jernbanelinje mellom København og Ringsted (C-396/14). Det ble gjennomført konkurranse med forhandling med flere trinn. Fem virksomheter ble prekvalifisert, deriblant arbeidsfellesskapet Per Aarsleff og E. Pihl og Søn A/S. Den anskaffelsesrettslige utfordringen oppsto da den ene halvdelen av arbeidsfellesskapet, E. Pihl og Søn A/S, gikk konkurs. Banedanmark tillot Per Aarsleff, den andre halvdelen av arbeidsfellesskapet, å levere tilbud alene. En av deltakerne klaget på Banedanmarks beslutning og mente at det innebar brudd på likebehandlingsprinsippet.

Likebehandlingsprinsippet

Spørsmålet for EU-domstolen var om det var i strid med anskaffelsesregelverkets likebehandlingsprinsipp å tillate den ene parten i et arbeidsfellesskap å fortsette deltakelsen i konkurransen i eget navn, etter at arbeidsfellesskapet var blitt oppløst på grunn av konkurs hos den andre parten.

EU-domstolen presiserer innledningsvis hovedregelen om at en tilbyder som ikke er prekvalifisert, i utgangspunktet ikke kan levere tilbud i en begrenset konkurranse. Likevel mente Domstolen at formålet om å sikre et tilstrekkelig antall tilbydere til en konkurranse med forhandling gir grunn til å fravike dette utgangspunktet såfremt to vilkår er oppfylt: For det første må aktøren som trer i stedet for arbeidsfellesskapet på selvstendig grunnlag oppfylle konkurransens kvalifikasjonskrav. For det andre må aktørens deltakelse ikke stille øvrige tilbudsgivere dårligere i den pågående konkurransen.  Hvis disse to vilkårene er oppfylt, vil det ikke være brudd på likebehandlingsprinsippet å tillate at den ene av to deltakere i et oppløst konsortium/arbeidsfellesskap leverer tilbud på egen hånd.

Tidligere dommer

EU-domstolen har tidligere behandlet grensene for når endringer hos leverandøren er tillatt etter kontrakt er inngått, blant annet i den prinsipielle Pressetext-avgjørelsen (C-454/06). Inntil nå har det vært uklart om – og i hvilke tilfeller – offentlige oppdragsgivere kan tillate endringer på leverandørsiden etter prekvalifisering, men før kontraktsinngåelse. Dommen bidrar derfor til å avklare når endringer før kontraktsinngåelse kan tillates.  Selv om den aktuelle saken gjaldt konkurranse med forhandling innen forsyningssektoren, gir dommen veiledning for tilsvarende problemstillinger i konkurranser med prekvalifisering, også innen klassisk sektor. Det må imidlertid understrekes at selv om oppdragsgiver på angitte vilkår vil kunne tillate endringer på leverandørsiden, er dette neppe ensbetydende med at en leverandør har rett til å foreta slike endringer. Det vil dermed i en tilsvarende situasjon fortsatt være en risiko for at oppdragsgiver ikke tillater den gjenværende parten i et arbeidsfellesskap å inngi tilbud alene.

Bli den første til å kommentere på "Adgangen til endringer på leverandørsiden før kontrakt"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.