Åpner for anskaffelsesmetode med fransk vri

Anbud365: Åpner for anskaffelsesmetode med fransk vriForberedelsen av anskaffelsen er viktig for at bruken av den omvendte konkurranseutsettingen skal lykkes.

Skriv ut artikkelen

Anskaffelse med fransk vri – eller såkalt omvendt konkurranseutsetting, betyr at prisen er fastsatt på forhånd og at det bare er kvalitetskriterier som skal legges til grunn for kontraktstildeling. Det nye regelverket åpner for bruk av en slik fremgangsmåte, der utformingen av kvalitetskriteriene er kritisk.

I en artikkel på nettsiden til finske Rådgivningsenheten för offentlig upphandling omtales omvendt konkurranseutsetting, også omtalt som en fransk konstruksjon. Det som gjelder, er at de kjøpende virksomheten i sitt konkurransegrunnlag fastsetter den prisen leverandøren skal få. Tildelingskriteriet dreier seg i så måte bare om kvalitetsfaktorer.

Omvendt konkurranseutsetting er ikke en egen prosedyre, men heller en måte å beskrive tilbudenes totaløkonomiske fordeler gjennom f.eks. åpen anbudskonkurranse, heter det.

Ikke i dagens regelverk, men …

I eksisterende lovgivning gis det ikke noen direkte bestemmelser om omvendt konkurranseutsetting. I finsk rettspraksis har likevel denne fremgangsmåten vært ansett som mulig.

I EU–direktivet fra 2014, som nå skal gjelde i medlemslandene – og etter hvert i Norge – er omvendt konkurranseutsetting uttrykkelig tillatt. I artikkel 67, moment 2, punkt 2 i direktivet konstateres følgende om tildelingskriterier: Kostnadselementet kan også ha form av en fast pris eller en fast kostnad der de økonomiske aktørene bare konkurrerer i spørsmålet om kvalitetskriterier.

Budsjettsikkerhet

I artikkelen fremheves det at omvendt konkurranseutsetting egner seg for situasjoner der budsjettet for anskaffelsen er nøye bestemt på forhånd. Det samme kan være tilfellet der det er andre grunner for nøyaktig å fastsette anskaffelseskostnadene på forhånd. Budsjettsikkerhet er således en av fordelene med omvendt konkurranseutsetting.

Det blir også understreket at forberedelsen av anskaffelsen er viktig for at bruken av den omvendte konkurranseutsettingen skal lykkes. Prisen må bl.a. fastsettes ut fra en tydelig forståelse av virksomhetens kvalitetskrav.  Det forutsettes altså at den som utferdiger konkurransegrunnlaget, har god kunnskap om det aktuelle markedet og innsikt i objektet for anskaffelsen.

Presise kriterier

Det må legges stor vekt på fastsettelsen av sammenlikningsunderlaget, ikke minst av presiseringene i underlaget. Utvelgelsen skjer jo bare ut fra kvalitetskriteriene. Rett vektlegging er også viktig for å sikre at man får det resultatet man ønsker seg. Likeledes er dette viktig for om det kommer innovasjon ut av konkurransen, omfanget av den administrative byrden og hvor fristende det er å levere tilbud.

Bli den første til å kommentere på "Åpner for anskaffelsesmetode med fransk vri"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.