Dramatisk revisjonsrapport kan gjøre at EU drar i gang nye anskaffelsesdirektiver

Anbud365: Dramatisk revisjonsrapport kan gjøre at EU drar i gang nye anskaffelsesdirektiverCharles Michel er president i det europeiske råd, som nå har viktige konklusjoner på sitt bord som gjelder grep for å øke konkurransen i europeiske, offentlige anskaffelser.

Skriv ut artikkelen

Det nye EU-regimet som kommer etter valget, kan komme til å anbefale Kommisjonen om å sette i gang arbeid med å snekre sammen nye anskaffelsesdirektiver. Et forslag til konklusjoner etter en grundig gjennomgang av en nedslående revisjonsrapport ligger på bordet til det europeiske rådet. Der tas det til orde for at Kommisjonen gjør en grundig analyse av nevnte rapport for å vurdere om en lovrevisjon er nødvendig i løpet av perioden 2024-2029. Bærekraft, sikkerhet og administrative byrder er ledestjernene.

Bakgrunnen er en knusende dom i en rapport fra EU-revisjonsretten som har ettergått i sømmene om EU-direktivene om offentlige anskaffelser fra 2014 har svart til forventningene. Konklusjonen der er at flere av målene ennå ikke er nådd – etter sju år, samtidig som innføringen av det nye regelverket ikke har hatt noen påviselig effekt. Det er for øvrig dette regelverket dagens norske anskaffelsesregler også er tuftet på.

Nødvendig med en lovrevisjon?

En arbeidsgruppe i EU-systemet har drøftet rapportens innhold og sendt forslag til konklusjoner for Rådet for Den europeiske union, som er medlemslandenes organ i EU. Der ber man bl.a. Kommisjonen gå i dybden og undersøke nærmere de mer grunnleggende årsaker til redusert konkurranse i EUs offentlige anskaffelser.

Et formål med analysen er å vurdere om en lovrevisjon er nødvendig i løpet av perioden 2024-2029. Ikke minst, heter det, må dette sees i lys av de store forpliktelsene som EU har påtatt seg for å oppnå sine bærekraftsmål innen 2030. I tillegg, understrekes det i forslaget, er det viktig å oppnå en bedre forståelse av årsakene bak nedgangen i konkurranse i offentlige anskaffelser.

Sikkerhet

Dagens geopolitiske situasjon, heter det for øvrig, utgjør en særlig trussel mot landenes sikkerhet, og i forslaget understrekes at analysen bør ta behørig hensyn til de offentlige oppdragsgiveres behov for å begrense egen sikkerhetsrisiko.

Et annet poeng er å unngå unødvendig administrativ belastning for offentlige kjøpere og markedet, inkludert små og mellomstore bedrifter og mikrobedrifter. Kompleksiteten i lovgivningen knyttet til offentlige anskaffelser kan hindre næringslivets deltakelse i offentlige anskaffelser, slås det fast i forslaget.

Bærekraft og barrierer

Eventuelle nye regler bør i tilfelle fremme bærekraftige anskaffelser og rettferdig og effektiv konkurranse, samtidig som man oppnår, så langt som mulig, fjerning av overdrevne og unødvendige administrative barrierer og effektivisering gjeldende reguleringer. Likeledes pekes det på betydningen av å skaffe tilgjengelige høykvalitets-data i forbindelse med offentlige anskaffelser.

Kommisjonen oppfordres dessuten til å vedta en EU-omfattende strategisk handlingsplan for offentlige anskaffelser, som tar for seg fremtidige skritt på EU-nivå. Handlingsplanen må fullføres innen en rimelig tidsramme for å kunne bidra i en eventuell reform av EUs innkjøpslandskap, heter det.

Laveste pris

Laveste pris er også med i forslaget. Det advares mot å bruke laveste pris for mye som eneste tildelingskriterium. Laveste pris som eneste tildelingskriterium har imidlertid ikke nødvendigvis negativ innvirkning på kvaliteten dersom kjøpere har tilstrekkelig fastsatt sine tekniske spesifikasjoner på forhånd i sine anbudsdokumenter. Det er opp til medlemsstatene å avgjøre i hvilken grad oppdragsgivere og oppdragsgivere kan eller kan ikke bruke kun pris eller kostnad som eneste tildelingskriterium.

Bli den første til å kommentere på "Dramatisk revisjonsrapport kan gjøre at EU drar i gang nye anskaffelsesdirektiver"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.