En ikke helt trygg måte å rekommunalisere på

Anbud365: En ikke helt trygg måte å rekommunalisere påEn dom i EU-domstolen til ettertanke for dem som tenker på å rekommunalisere tjenester som leveres av en privat etter anbudskonkurranse.

Skriv ut artikkelen

Underveis i en tre-årig kontraktsperiode med en privat leverandør etablerte en litauisk kommune en femårig egenregi-kontrakt om levering av de samme tjenestene. Selv om avtalen med den private ikke innbar noen kjøpsforpliktelse, tolkes en dom i EU-domstolen i saken at det ikke var så sikkert at det var lurt å gjøre rekommunaliseringen slik. To danske advokater skriver på udbudsportalen.dk. at dommen setter fokus på at det å la egenregien overta oppgaver, ikke må være konkurransevridende etter anskaffelsesretten. I tillegg kan det være tale om kontraktsbrudd.

Fra tid til annen viser en kommune interesse for å levere en tjeneste selv fremfor å legge den ut på anbud. Det gjøres gjerne ved å la egenregien overta etter endt kontraktsperiode, eventuelt si opp eksisterende avtale med den private leverandøren for så å overta selv. En annen form for rekommunalisering er at man, samtidig med at man har en avtale med en privat leverandør, inngår avtale for levering av den samme tjenesten med en intern leverandør.

Den øverste domstolen i Litauen spurte EU-domstolen om sistnevnte løsning. En by hadde treårig kontrakt med en privat om vedlikehold og forvaltning av naturområder i byen. I kontrakten var det fastsatt en maksimal mengde tjenester man kunne kjøpe, men oppdragsgiver var på den annen side ikke forpliktet til å kjøpe. To år inne i kontrakten gjorde byen en femårig egenregi-kontrakt uten konkurranse og kunngjøring om levring av de samme tjenestene.

EU-domstolen

Domstolens konklusjon (C-285/18, Irgita) er, slik de danske advokatene Helle Lorentsen Bøgeskov og Haroun Mani skriver på udbudsportalen.dk, at en egenregi-avtale ikke i seg selv er i overensstemmelse med EU-retten «bare» for den oppfyller vilkårene. De grunnleggende prinsippene gjelder, blant annet i forhold til oppdragsgiverens øvrige avtaler. Overtredelse av de generelle prinsippene om likebehandling kan også utgjøre en privatrettslig misligholdelse av kontrakten med den private kontraktsparten.

Inngåelse av en egenregi-avtale under slike omstendigheter som foreligger i denne saken, påpeker de to, kan ikke føre til konkurransevridning i forhold til den private aktører, som allerede har en avtale med oppdragsgiveren.

Vesentlig endring

Advokatene fremholder at dommen må forstås slik at det å inngå en avtale om levering av tilsvarende tjenester via en egenregi-regelen også vil kunne utgjøre en vesentlig endring av kontrakten med den private leverandøren, dvs. få anskaffelsesrettslig betydning. Det avhenger selvsagt av en konkret vurdering om det er tilfellet, men dommen viser at det kan være så, selv om oppdragsgiveren ikke har sikret den private kontraktspart et visst minstesalg. Tanken er vel, heter det, at det å inngå en egenregi-avtale markant endrer forutsetningen for den private leverandøren.

Dommen har stor betydning for de områder, hvor det tradisjonelt er konkurranse mellom oppdragsgivers egne enheter og private aktører, f.eks. innenfor velferds- og tjenestesektoren der det er mange private leverandører, poengterer de to advokatene på udbudsportalen.dk. Her innebærer dommen at kommunene alltid må vurdere om de reelt er fristilt til å velge mellom egenregi og å legge en kontrakt ut på anbud.

Likeledes, heter det, innebærer dommen at kommunene er forpliktet til å vurdere på hvilke vilkår de kan rekommunalisere en tjeneste der det allerede er en eller flere private leverandører.

Bli den første til å kommentere på "En ikke helt trygg måte å rekommunalisere på"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.