EU justerer sine våpen mot land med lukkede offentlige markeder

Anbud365: EU justerer sine våpen mot land med lukkede offentlige markederEU gjør et nytt forsøk på å komme til intern enighet om tiltak som kan fremme åpenhet i globale markeder for offentlige anskaffelser. For tiden er et forslag til debatt i Europaparlamentet. På bildet, formann i det europeiske rådet (EU-rådet), Donald Tusk.

Skriv ut artikkelen

EU gjør i disse dager et nytt fremstøt for å komme til enighet med seg selv om de beste tiltakene for å åpne opp viktige globale markeder for offentlige anskaffelser for EU-tilbydere. Blant annet fjernes «gjengjeldelsesgrepet» – å stenge EU-markedet for offentlige anskaffelser for tilbydere fra land som selv ikke åpner sine tilsvarende markeder. I stedet foreslås et prispåslag for tilbydere fra tredjeland med lukkede offentlige markeder.

Europaparlamentet drøftet i sommer ubalansen mellom adgangen for tredjeland til EUs offentlige marked og EU-aktørers adgang til de offentlige markedene i tredjeland (dagsordenpkt. 12). Tiltak for å skape mer balanse har pågått i EUs formelle fora siden 2012, men spriket i synspunkter mellom medlemslandene er for stort til at man hittil er kommet til enighet. Forslag til tiltak som var i parlamentets komite for de tindre marked i sommer, er forsøk på å skape et håndterbart kompromiss.

For EU dreier det som å etablere regler for offentlige anskaffelser i det globale markedet der det ennå ikke er spilleregler.  Amerikanske anskaffelser som er åpne for utenlandske tilbydere er for tiden bare 178 mrd Euro, tilsvarende i Japan er 27 mrd. Når det gjelder Kina, er bare en liten del av de offentlige anskaffelser tilgjengelige for utenlandske tilbydere.

Proteksjonistiske tiltak

Mange land har også, heter det i grunnlagsdokumentet for diskusjonen i parlamentskomiteen, innført proteksjonistiske tiltak i kjølvannet av finanskrisen for noen år siden. Totalt sett er over halvparten av verdens anskaffelsesmarked stengt på grunn av proteksjonistiske tiltak og andelen er stadig stigende. Resultatet er at EUs eksport til de globale anskaffelsesmarkedene er bare 10 mrd Euro (0,08% av EUs BNP), samtidig som en EU-eksport på anslagsvis 12 mrd Euro ikke kan virkeliggjøres pga restriksjoner.

Gjennom den reviderte avalen om offentlige anskaffelser innenfor rammen av Verdenshandelsorganisasjonen, står anskaffelser til en verdi opp imot 352 milliarder Euro til disposisjon for tredjeland som omfattes av denne avtalen. Viktige økonomiske aktører som Kina, Brasil eller India er ennå ikke parter i denne avtalen, og noen av partene i avtalen har bare i begrenset omfang anskaffelser med i avtalen.

Det negative fjernet

I det kompromissforslaget som nå er til diskusjon internt i EU, er alle negative elementer fra det opprinnelige forslaget forsøkt fjernet. Den fullstendige stengingen av EUs anskaffelsesmarked er et grep som er tatt bort. Det skulle være et «gjengjeldelsesgrep» overfor dem som selv ikke ville åpne sine tilsvarende markeder. Erstatningen er et prispåslag på varer eller tjenester fra land som selv ikke åpner sine offentlige markeder for EU-eksport. Det betyr at utenlandske tilbydere fortsatt kan vinne kontrakter i EU-land, gitt at de kommer best ut selv med et prispåslag.

Den administrative byrden knyttet til tiltak skal også reduseres, og det innføres visse unntak for små og mellomstore bedrifter fra tredjeland, likeså utviklingsland som har avtale med EU. Tilbydere fra tredjeland som kan dokumentere at mindre enn 50% av de tilbudte varene eller tjenestene har sin opprinnelse i et tredjeland, får også unntak på regelen om prispåslag.

Tiden som EU-kommisjonen skal bruke for å kartlegge hindrene i et aktuelt tredjeland for åpning av det offentlige markedet skal forkortes. Resultatet av slike kartlegginger skal dessuten offentliggjøres.

Bli den første til å kommentere på "EU justerer sine våpen mot land med lukkede offentlige markeder"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.