EU-landenes forsvarslagre tømmes, EU trår til for felles anskaffelsesinnsats

Anbud365: EU-landenes forsvarslagre tømmes, EU trår til for felles anskaffelsesoffensivForslaget om et finansielt EU-instrument for å få fart i felles europeiske forsvarsanskaffelser er for tiden til behandling i Europaparlamentet, navnlig i komiteen for indre marked og forbrukervern. På bildet komiteleder Anna Cavazzini.

Skriv ut artikkelen

Våpenhjelpen til Ukraina har ført til at EUs medlemsstater nå har et akutt behov for å gjenoppbygge sin nasjonale forsvarkapasitet. Derfor trår EU til med penger, med et finansielt, kortsiktig instrument, som skal hjelpe medlemstater som er villige til å gjennomføre felles anskaffelse for å dekke sine forsvarsbehov. Slike fellesanskaffelser ville kanskje ikke komet i gang uten EU-støtten, heter det. Og instrumentet skal innrettes slik at det skaper muligheter for små og mellomstore børsnoterte bedrifter.

Forslaget fra Europakommisjonen er for tiden til behandling i Europaparlamentet, der det betraktes som en hastesak. Instrumentet, heter det, må tre i kraft så snart råd er, ettersom det er innrettet mot akutte behov.

Formålet med det foreslåtte instrumentet er å styrke den europeiske forsvarsindustrien gjennom anskaffelser. Overordnet skal det bidra til å forsterke industriens konkurransekraft. Samarbeid gjennom felles anskaffelser er et egnet verktøy som medlemsstatene med liknende eller identiske behov kan benytte for å senke sine individuelle kostnader, kutte individuell risiko og bruke pengene på en best mulig måte ved å slå sammen tilgjengelige midler.

Fylle opp lagrene

I første rekke skal instrumentet bidra til å fylle opp lagrene av forsvarsprodukter, heter det. Våpenhjelpen til Ukraina har ført til at medlemsstatene nå har et akutt behov for å gjenoppbygge sin nasjonale forsvarkapasitet. På grunn av instrumentets begrensede tidsramme og budsjett foreslås det at også entreprenører og underleverandører i ikke -assosierte tredjeland og land som omfattes av det transatlantiske fellesskapet kan delta i denne offentlige anskaffelsen.

Under behandlingen i Europaparlamentet er det også blitt understreket at instrumentet bør skape muligheter for små og mellomstore børsnoterte bedrifter til å dra nytte av innretningen av dette finansielle instrumentet. Siktemålet er å integrere denne gruppen av bedrifter mer i utviklingen av Europas forsvarsindustri ved å diversifisere leveransekjeden og gjøre deres bidrag til et tildelingskriterium.

Finansielt, kortsiktig instrument

Kommisjonen skriver til parlamentet at med tanke på ha tid til og på en målbevisst måte hjelpe medlemsstatene til å styrke sin forsvarskapasitet, kom forslaget om å oppfordre til felles anskaffelse via EUs budsjett. Konket betyr det å etablere et korttids-instrument for å bidra til denne forsterkningen.

Den økonomiske støtten fra EU, fremholder Kommisjonen, bør innrettes slik at den gir insitament til medlemstater som er villige til å gjennomføre felles anskaffelse for å dekke behovene. Et annet formål er at instrumentet bør fungere som et særskilt verktøy utformet for å håndtere de negative effektene og konsekvensene for unionen av krigen i Ukraina.

Arbeidsgruppe i gang

En arbeidsgruppe for felles anskaffelser på forsvarsområdet er etablert. Den skal støtte medlemsstatenes anskaffelsesbehov på svært kort sikt for å håndtere den nye sikkerhetssituasjonen. Når instrumentet er på plass, sikter Kommisjonen seg mot å legge fram et forslag til forordning om et europeiske investeringsprogram på forsvarsområdet.

Etablering av instrumentet bør bidra til å komme i gang med et antall anskaffelsestiltak som ellers ikke ville bli gjennomført med tanke på risiko og kompleksitet i forbindelse med Felles forsvarsanskaffelser.

Bli den første til å kommentere på "EU-landenes forsvarslagre tømmes, EU trår til for felles anskaffelsesinnsats"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.