EU satser på obligatoriske bærekrafts-krav, introduserer digitalt produktpass

Anbud365: EU satser på obligatoriske bærekrafts-krav, introduserer digitalt produktpassVirginijus Sinkevičius er kommisær for EUs direktorat for bl.a. miljøspørsmål, som står bak bærekraft-forslag som etter hvert også kan komme til å gjelde for leverandører til det offentlige – og til det offentlige som kjøper (foto: Georges Boulougouris).

Skriv ut artikkelen

I EU-systemet foreligger det nå et forslag som innebærer at Kommisjonen etter hvert skal trekke skruen enda hardere til når det gjelder å ta bærekrafthensyn når det offentlige kjøper. Først kommer trolig nye, obligatoriske krav og/eller kriterier, og om noen år kan vi vente oss innføring av et digitalt produktpass – som leverandører til det offentlige må regne med å stille med. Det skal sikre kjøperen fullt innsyn i produktet, dets historie og forsyningskjede. Innen 2024 skal EU teste ut et slikt pass i flere av de markedene som har størst miljø- og klimapåvirkning.

Det er Miljødirektoratet i Kommisjonen som har fremmet forslagene, som igjen er en del av en større pakke med initiativ med formål å fremme bærekraftige produkter og bærekraftig bruk av dem. Poenget er at når forslagene har vært gjennom den vanlige EU-prosessen for slike vedtak – via parlamentet og rådet, skal Kommisjonen benytte de fullmakter pakken gir, til å fremme konkrete endringer i direktiv mm.

Det offentliges anskaffelser kommer til å spille en viktig rolle i å gjennomføringen av intensjonen bak EU-forslagene.  Dels skal produkters bærekraft forbedres, dels skal fri flyt innad i EU-markedet gjelde for produkter som lever opp til bærekraftskravene. Med utgangspunkt i de reguleringer som ligger i Kommisjonens «pakke», er det meningen å utvikle krav som bl.a. kan stilles i forbindelse med offentlige kontrakter. Det kan være tekniske spesifikasjoner, tildelingskriterier, kontraktsvilkår mm. I et vedlegg til «pakken» finnes en liste over aktuelle parameter for en rekke produkter å ta utgangspunkt i.

Ikke bare varekjøp

Kommisjonen skriver at kriteriene eller målene som settes i pakt med intensjonen i reguleringene foreslått i denne «pakken», ikke bare skal gjelde kjøp av selve produktene i form av varekontrakter. De skal også benyttes når kjøp av varer inngår i så vel tjeneste- som bygg/anleggskontrakter, der produktene benyttes i aktiviteter som utgjør kontraktens substans.

Sammenliknet med en frivillig tilnærming, heter det, vil obligatoriske kriterium og mål sikre at offentlige penger maksimalt fremmer etterspørsel etter mer bærekraftige produkter. De aktuelle kriteriene forutsettes å være transparente, objektive og ikke-diskriminerende.

Digitalt produktpass

I «pakken» introduseres også et forslag om å lage et digitalt produktpass. Det skal være en dokumentasjon som inneholder data om et produkt og dets forsyningskjede. Det skal da kunne deles med hele verdikjeden slik at alle aktører får en bedre innsikt og forståelse for materialene og produktene som benyttes og deres innebygde miljø-påvirkning. I utgangspunktet minner passet om en EPD (Environmental Product Declaration), som er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen.

EU tar sikte på en gradvis innføring av passet i minst tre nøkkelmarkeder innen 2024. Markedene det dreier seg om, er tekstiler, bygg/anlegg og batterier. Også elektronikk, emballasje og mat kan være aktuelle markeder. Dette er markeder som har størst påvirkning på miljø og klima, heter det.

Bli den første til å kommentere på "EU satser på obligatoriske bærekrafts-krav, introduserer digitalt produktpass"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.