Kan komme EU-krav om endringer i dagens regler for offentlige anskaffelser

Anbud365: Kan komme EU-krav om endringer i dagens regler for offentlige anskaffelserEuropaparlamentets rapport med anbefalinger for videreutvikling av EUs politikk for offentlige anskaffelser skal etter planen vedtas i fagkomiteen 18. juni 2018, med avstemming i Europaparlamentet i plenum i juli 2018. På bildet presidenten i Europaparlamentet, Antonio Tajani.

Skriv ut artikkelen

Til sommeren kan Europaparlamentet komme til å be Europakommisjonen lage et nytt regelverk for offentlige anskaffelser. En diskusjon i parlamentets fagkomite nylig avslørte at flere av målene med det gjeldende regelverket ikke er nådd, ifølge politikerne: Fortsatt komplisert regelverk, fortsatt mest bruk av «laveste pris» og muligheten for oppdeling av kontrakter har ikke ført til at SMB har fått flere kontrakter.

Europaparlamentet vil utarbeide anbefalinger for videreutvikling av EUs politikk for offentlige anskaffelser. Parlamentets rapport ventes fremlagt i juli 2018, og er en respons på forslag til frivillige tiltak for bedre gjennomføring av EUs anskaffelsesdirektiver, som Europakommisjonen la frem sist høst. Kommisjonens forslag består av tre hovedelementer:

  • Strategisk bruk av offentlige anskaffelser for å ivareta ulike samfunnshensyn, som miljø, innovasjon og universell utforming 
  • Frivillig ordning for forhåndsvurdering av store infrastrukturprosjekter
  • Bedre kompetanse hos offentlig ansatte om gjennomføring av anskaffelser

Nytt anskaffelsesregelverk?

Offentlige anskaffelser var nylig tema i møte i Europaparlamentets komité for indre marked og forbrukersaker (IMCO). Komiteens medlemmer gav er uttrykk for at de er positive til Europakommisjonens tilnærming om frivillige tiltak for bedre gjennomføring av eksisterende regelverk, som ble vedtatt i EU i 2014. Det utelukkes imidlertid ikke at Europaparlamentet i sin rapport vil kunne be om nytt eller endret regelverk.

Laveste pris er det eneste tildelingskriteriet i 55 % av offentlige anskaffelser. Flere medlemmer i IMCO-komiteen mener dette strider med formålet bak anskaffelsesdirektivene fra 2014, og at nasjonale myndigheter i for liten grad benytter muligheten til å legge vekt på andre kriterier, som miljø/klima. Det er store variasjoner mellom ulike EØS-stater på dette området.

Fortsatt komplisert

EUs anskaffelsesregelverk er for komplisert, og direktivene fra 2014 har ikke løst dette problemet, ifølge komiteen. Det er for store forskjeller i prosessen med å inngå kontrakt med det offentlige, sammenlignet med en privat kunde. Dette gjør det vanskeligere for små og mellomstore bedrifter (SMB) å delta i anbudskonkurranser.

Regler om oppdeling av anskaffelser har ikke bidratt til at SMB får flere oppdrag fra det offentlige. Parlamentet etterlyser informasjon om hvordan bestemmelsen praktiseres av nasjonale myndigheter.

Hindringer for SMB

Europaparlamentet gjennomførte også et høringsmøte i Brussel for en tid tilbake for å få innspill fra universiteter, myndigheter og samfunnsaktører om hvilken effekt nye anskaffelsesdirektiver har hatt, og hva som bør forbedres. Representanter for europeisk næringsliv understreket der at dersom alle anskaffelser skal benyttes til å fremme ulike samfunnshensyn, vil dette skape nye hindringer for å delta i anbudskonkurranser, særlig for SMB. Samfunnshensyn som skal ivaretas, må være relatert til varen eller tjenesten som skal anskaffes.

På høringsmøtet kom det også frem at konkurransegrunnlag bør inneholde krav om at produkter er designet på en måte som muliggjør reparasjon/oppgradering, ombruk og materialgjenvinning (design for sirkulær økonomi), og som kan bidra til økt bruk av materialgjenvunnet råvare i produkter.

Bli den første til å kommentere på "Kan komme EU-krav om endringer i dagens regler for offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.