Norsk modell for å fremme innovative anskaffelser fenger i EU

Anbud365: Norsk modell for å fremme innovative anskaffelser fenger i EUSamarbeid mellom offentlige institusjoner i tillegg til nær kontakt med markedet er avgjørende for å øke antall innovative offentlige anskaffelser, sa statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen på Brüssel-seminaret (foto: Yngve Angvik).

Skriv ut artikkelen

Måten Norge jobber med å fremme innovative anskaffelser på gjennom Nasjonalt program for leverandørutvikling, fenger nå nedover i Europa. Frykt for å blande roller og bryte anskaffelsesprinsipper og -regler har holdt EU og medlemslandene tilbake. Men nå tar Europakommisjonen grep. Før sommeren skal EU etablere en form for nøytral «meklerrolle» etter mønster av leverandørutviklingsprogrammet.

KS, NHO, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Nasjonalt program for leverandørutvikling (KS, NHO, Difi) avholdt nylig et seminar i Brüssel. Representanter fra regjeringen, Europakommisjonen og norske organisasjoner deltok. Seminaret samlet om lag 110 deltakere.

På agendaen stod felles utfordringer for Norge og resten av Europa, som klimaendringer, helse- og omsorgssektoren og hvordan innkjøp kan benyttes strategisk for å legge til rette for nyttige innovasjoner i samspill med næringslivet.

Behov for samarbeid

På seminaret understreket statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Daniel Bjarmann-Simonsen, behovet for samarbeid mellom offentlige institusjoner, i tillegg til nær kontakt med markedet. Dette er avgjørende for å øke antall innovative offentlige anskaffelser. Innovasjon i offentlige anskaffelser vil kunne ha betydelig positiv økonomisk innvirkning, og er et viktig og nødvendig bidrag for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn.

Blant foredragsholderne var også Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS:

– Innovative offentlige anskaffelser er et svært kraftig virkemiddel for den omstillingen Norge står overfor. Offentlig sektor har en stor markedsmakt som kan benyttes som et strategisk virkemiddel i utviklings- og omstillingsøyemed og som drivkraft for regional næringsutvikling. Leverandørutviklingsprogrammet opererer som en katalysator som gjennom gode rollemodeller, pilotprosesser og nasjonale løft legger til rette for at offentlig sektor kan finne eller utvikle de beste løsningene i markedet. Siden oppstarten i 2010 har denne måten å etterspørre og stimulere til innovasjon gitt offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og bedre løsninger for miljøet.

Ikke et sentraliseringsgrep

Grunnpremisset, fremholdt Eide, er det lokale eierskapet til utfordringsbildet og en tilrettelagt prosess med lokal tilpasning. Felles anskaffelser er derfor ikke et sentraliseringsgrep der noen anskaffer på vegne av andre, men tvert imot et organisert samarbeid der eierskap til behov og løsning ligger i den enkelte samarbeidende kommunen. Leverandørutviklingsprogrammet har vært forløsende for kommunenes innkjøpsprosesser og kommunene har vært svært aktive deltakere i programmets aktiviteter.

EU og resten av Europa kommer etter

Nikita Stampa er leder for enheten for e-innkjøp og økonomisk analyse i EUs generaldirektorat for marked, næringsliv, entreprenørskap og SMB. Han trakk frem at det var viktig å skape et samarbeid mellom det offentlige som eier behovet og relevante leverandører. Det har man ikke har gjort nedover i Europa tidligere av frykt for å blande roller og bryte anskaffelsesprinsipper og -regler. Men, sa Stampa, vi ser at man i Norge får til dette på en utmerket måte gjennom Leverandørutviklingsprogrammet, og Kommisjonen ønsker å «pushe på» for å få til en liknende «meklerrolle» (en nøytral tredjepart – som nettopp Leverandørutviklingsprogrammet er i dag). Dette vil komme på plass før sommeren og vil være avgjørende for at man i større grad får til de gode offentlig-private samarbeide som innovative anskaffelser kan og bør være for å utnytte potensialet og kraften til fulle.

Bli den første til å kommentere på "Norsk modell for å fremme innovative anskaffelser fenger i EU"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.