Portugisisk løsning for direkteanskaffelser under terskelverdiene?

Anbud365: Portugisisk løsning for direkteanskaffelser under terskelverdieneI nettportalen BASE kan man se alle inngåtte offentlige kontrakter i Portugal, uaktet valgt prosedyre og så vel over som under EU/EØS-tersklene.

Skriv ut artikkelen

Portugal har lenge hatt et system for å avdekke direkteanskaffelser – både over og under EU/EØS-terskelverdiene. Er ikke kontrakten din å finne i den offentlige kunngjørings- og/eller kontraktsdatabasen, er den rett og slett ugyldig – med de økonomiske og juridiske konsekvensene det kan få for oppdragsgiver og leverandør. Spesielle inspeksjoner og revisjoner sjekker jevnlig status.

En viktig problemstilling i kjølvannet av de hevede nasjonale terskelverdiene har vært spørsmålet om hvordan interesserte leverandører skal finne kontrakter de ønsker å levere tilbud på. Under disse terskelverdiene er det jo ingen kunngjøringsplikt, og da kan man frykte at mange kontrakter går uten at andre enn den valgte leverandøren vet om muligheten.

Kanskje en portugisisk løsning kan være verd å vurdere. Direktør Pedro Ministro er sentral i Portugals myndigheter med ansvar for offentlige anskaffelser. Han har bl.a. ansvar for nettportalen BASE, der man kan finne alle inngåtte offentlige kontrakter, uaktet valgt prosedyre. Han er også prosjektleder for Portugals nasjonale register over leverandører til det offentlige.

Åpne anbudskonkurranser

Han forteller til Anbud365 at åpne anbudskonkurranser må kunngjøres i Impresa Nacional Casa da Moeda (Portugals Doffin). Da sendes samtidig kunngjøringen til BASE-portalen der alle offentlige kontrakter samles. Dette er en plattform som administreres av IMPIC (et offentlig institutt bl.a. med ansvar for offentlige anskaffelser). Her kan hvem helst sjekke status for åpne anbudskonkurranser før tildeling av kontrakt.

Begrensede konkurranser

Når det gjelder begrensede anbudskonkurranser, forteller direktør Ministro, er det ikke nødvendigvis noen kunngjøring i forkant. Portugisisk lovgivning tilsier imidlertid at slike kontrakter bare kan tre i kraft etter at den er publisert i BASE. Det innebærer at alle kontrakter som følge av direktetildeling er offentlige og tilgjengelige før de fysisk og finansielt er operative.

Direktør Ministro forteller at så vel finansielle sanksjoner som disiplinære kan være aktuelt for de oppdragsgivere som ikke følger disse reglene. Portugal har hatt dette systemet lenge, og de nye EU-direktivene endrer ikke på dette. Kravene gjelder så vel over som under EU/EØS-terskelverdiene.

Kontroll med direkteanskaffelsene

Bakgrunnen for etablering av dette systemet vil ikke direktøren uttale seg om, men han legger til at etter hans syn har det eksistert en viss usikkerhet knyttet til direkteanskaffelser. For åpne anbudskonkurranser var kunngjøring av konkurransen et nyttig verktøy for å sikre etterrettelighet. I den nasjonale kunngjøringsdatabasen kunne man se alle prosedyrer som ble valgt. Men man trengte også BASE-portalen, som i sin første utgave skulle være en plattform der oppdragsgiverne skulle/måtte publisere alle direkteanskaffelsene. I sin nåværende utgave fins alle offentlige kontrakter tilgjengelig i BASE, uansett hvilken prosedyre som er benyttet.

Gjennom spesielle inspeksjoner og revisjoner holdes det kontroll med at forpliktelsen til å etterleve systemet, ivaretas.

1 kommentar på "Portugisisk løsning for direkteanskaffelser under terskelverdiene?"

  1. Det som er interessant, er at tilnærmet lik mulighet eksisterer allerede i Norge, både for Offentlige og private bedrifter.
    For å trekke frem de mest benyttede i Norge, som konsernet Mercell som har lokale selskaper i de fleste land i Nord-Europa og Anbudsnett.no. Dette er hel-elektroniske portaler som hjelper bedrifter og offentlige å ivareta likebehandling, forutberegnelighet, Etterprøvbart, forholdsmessighet og selvfølgelig konkurranse.

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.