Rapport med modeller og «beste praksis» for sirkulære anskaffelser

nbud365: Rapport med modeller og «beste praksis» for sirkulære anskaffelserSå vel den danske miljø- og fødevareministeriet som Region Hovedstaden i Danmark er blant partnerne i konsortiet bak SPP Regions. SPP-Regions har til formål å fremme etableringen og utviklingen av sju europeiske regionale nettverk av kommuner som arbeider med bærekraftige og innovative offentlige anskaffelser. På bildet Sophie Hæstorp Andersen, som leder regionrådet for Region Hovedstaden i Danmark.

Skriv ut artikkelen

Den innledende fasen er viktig når man skal gi seg i kast med å gjøre sirkulære anskaffelser. Det er her muligheten undersøkes, behovet endelig defineres og hvor dialogen med markedet innledes. Dette fremgår av en fersk rapport som gir så vel «beste praksis» som aktuelle modeller i forbindelse med sirkulære anskaffelser. Innkjøpsfunksjonens oppgave, heter det, er å identifisere den mest hensiktsmessige sirkulære løsningen for forskjellige produkter og tjenester i dialog med markedet.

Det er EU-finansierte SPP-Regions (Regional network for sustainable procurement) som har gitt ut rapporten «Circular Procurement: Best Practice Report».

De regionale nettverkene samarbeider direkte om anskaffelser av miljøvennlige løsninger, samtidig som de bygger opp kapasitet og deler ferdigheter og kunnskap. De 42 anskaffelsene i prosjektet så langt vil gi 54,3 GWH/år i primære energibesparelser og 45 GWh/år vedvarende energi.

Beste praksis og modeller

I rapporten presenteres en del eksempler på «beste praksis» som kan gjøre det tydeligere på hva sirkulære innkjøp egentlig er og hvilket potensiale som er. Det finnes imidlertid ikke så mange praktiske erfaringer ennå, ettersom sirkulære innkjøp er relativt nytt og under utvikling. Innkjøp spiller imidlertid en sentral rolle i utviklingen av en mer sirkulær økonomi og kan være med på å fremme markedet for sirkulære løsninger.

Likeledes finnes det i rapporten eksempler på sirkulære innkjøpsmodeller. Den best egnede modell avhenger bl.a. av rammevilkårene og mulighetene i markedet og i leverandørkjedene. Innkjøpsfunksjonens oppgave, heter det, er å identifisere den mest hensiktsmessige sirkulære løsningen for forskjellige produkter og tjenester i dialog med markedet.

Hva er sirkulære innkjøp?

Der finnes ingen felles og entydig definisjon på sirkulære innkjøp, heter det i rapporten.  Det handler om å inngå innkjøpsavtaler som sikrer at de produktene som kjøpes inn til virksomheten, blir produsert i pakt med prinsippene for den sirkulære økonomien. Ikke minst er det fokus på hvordan produktene blir håndtert etter bruk. Produktene kan være designet med tanke på holdbarhet og/eller mulighet for reparasjon, og kan ved endt livsløp deles opp i komponenter, materialer eller råmaterialer som deretter kan gjenbrukes på ny i produksjonskjeden.

På hvert innkjøpstrinn er det elementer som det er relevant å endre på for å oppnå en mer sirkulær løsning. Spesielt er den innledende fasen viktig, understrekes det i rapporten, ettersom det er her muligheten undersøkes, behovet endelig defineres og hvor dialogen med markedet innledes.

Liste over fordelene

Rapporten inneholder også en liste over fordeler ved sirkulære anskaffelser, hentet fra en nederlandsk sirkulær veiledning. Det er både finansielle som samfunnsmessige og strategiske gode grunner, eksempelvis: Når innkjøpet sees i en TCO-sammenheng (Total Cost of Ownership), reduseres kostnadene (på kort og lang sikt). Det reduserer mengden av avfall og minimerer bruken av farlige stoffer, og det hjelper til å sikre virksomhetens fremtid bedre pga. lavere kostnader og større forsyningssikkerhet.

Bli den første til å kommentere på "Rapport med modeller og «beste praksis» for sirkulære anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.