Slik står det til med digitalisering av offentlige anskaffelser i Europa (I)

Anbud365: Slik står det til med digitalisering av offentlige anskaffelser i Europa (I)Inngangen til Pianoo, som er Nederlands ekspertsenter for offentlige anskaffelser, driftet av sentralmyndigheten i landet. Fra inngangsportalen kan man ta seg videre til kunngjøringsbase (TenderNed), oversikt over lover og regler, samt kriterier og verktøy for å fremme bærekraftige anskaffelser

Skriv ut artikkelen

Mens Portugal innførte obligatorisk bruk av elektroniske verktøy i offentlige anskaffelser allerede for 12 år siden, regner Sveits med å tillate slik bruk først i år. Dette viser spennet i gjennomføring av digitaliserte anskaffelsesprosesser i Europa, ifølge en nylig publisert oversikt. Plattformer der man både finner markeds- og anbudsopplysninger og kan legge inn tilbud, er det europeiske digitaliseringsmønstret på dette området.  Bare Nederland har etablert kunngjøringsplikt i en sentral offentlig plattform – en «søster» til Doffin.

Oversikten er sammenstillet av et av verdens største advokatfirmaer, CMS med hovedkontor i London. Firmaet er en gruppe bestående av eksisterende selskap med bl.a. 140 advokater med offentlige anskaffelser som spesiale. Rapporten kom senhøstes 2019.

I oversikten kan man finne status for gjennomføringen av EUs krav om innføring av elektroniske anskaffelser for alle anskaffelser over EU/EØS-terskelverdiene. I EU-land er direktivene innfaset i nasjonal lovgivning, og de fleste har en eller flere plattformer der man kan benytte elektroniske anskaffelsestjenester. Noen av plattformene omfatter også ordre- og betalingssystemer, men ikke alle.

Ingen av EFTA-landene er med, men det er derimot Sveits, som bare delvis tillater e-innkjøp. I løpet av 2020 regner man imidlertid med at e-innkjøp blir tillatt i sin helhet. I landet finnes en sentral e-plattform, som alle myndighetene (stat og de 26 kantinene) – påbudt eller frivillig – benytter. Formidling av elektroniske tilbud kan imidlertid ikke foregå på plattformen.

I Storbritannia er det krav om at det på alle stadier av en anskaffelsesprosess for sentrale virksomheter foregår elektronisk kommunikasjon. Fritak/unntak må begrunnes. England, Nord-Irland, Wales og Skottland har hver sin e-plattform, og i tilfelle det blir et endelig brudd med EU må Storbritannia legge til rette for en nasjonal e-plattform til erstatning for bruken av EUs kunngjøringsbase, Tenders Electronic Daily. De eksisterende plattformene vil fortsette.

Tyskerne har et vell av e-plattformer, minst en i hver av delstatene. I tillegg kommer noen privat drevne e-plattformer. Alle anskaffelser over EU-terskelverdiene i regi av det offentlige Tyskland skal, med noen unntak, foregå elektronisk. For bygg og anleggs-anskaffelser under EU-tersklene er e-innkjøp en mulighet, for varer og tjenester gjelder etter 1. januar i år at offentlige oppdragsgivere bare må benytte e-anskaffelser.

Frankrike praktiserer påbud om e-anskaffelser, med visse unntak, for kontrakter over 25 000 EURO (i dagens kurs, ult. mars) nær NOK 300 000). En rekke e-plattformer tilbyr tjenester for elektroniske anskaffelser – noen også bare for statlige anskaffelser, andre for f.eks. en gruppe offentlige oppdragsgivere. Plattformene må drives etter krav og spesifikasjoner fra regjeringen.

I Nederland finnes en «søster» til Doffin, TenderNed. Den er driftet av den nederlandske regjeringen, og alle anskaffelser må publiseres på den plattformen. Det utelukker ikke at man også kan annonsere sine kunngjøringer også andre steder. E-anskaffelser har vært pliktige i Nederland fra juli 2017. Nasjonale anskaffelser omfattes ikke av kravet.

Polen har innført krav om e-anskaffelser over EU-terskelverdiene, og nettopp etablert sin «miniPortal» til formålet.

Portugal har på sin side hatt obligatorisk krav om e-innkjøp for alle anskaffelser over EU-tersklene siden 2008. Plattformene til formålet må få lisens fra myndighetene, en lisens som varer i ti år av gangen.

Alle statlige, spanske oppdragsgivere må finnes på plattformen «Contracting Authority Profile», som driftes av landets finansministerium. På plattformen tilbys informasjon og dokumentasjon, kunngjøringer og resultatet av klager. Noen av regionene i Spania har opprettet liknende plattformer.

I Belgia er det et «plattform-system», oppdelt etter hvilke basert på hvor man befinner seg i anskaffelsesprosessen. Fra og med 1. januar i år omfatter dette også anskaffelser under EU-tersklene.

Bli den første til å kommentere på "Slik står det til med digitalisering av offentlige anskaffelser i Europa (I)"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.