Undersøkelse: Europeisk standard for tilgjengelighet lite brukt i offentlige anskaffelser

Anbud365: Undersøkelse Europeisk standard for tilgjengelighet lite brukt i offentlige anskaffelserDaglig leder i Funka, Susanna Laurin, har hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen.

Skriv ut artikkelen

En omfattende undersøkelse er gjennomført i Sverige for å sjekke ut bruken av den europeiske standarden for tilgjengelighet ved offentlige anskaffelser. Resultatene viser at bare 12% svarte at de kjenner til denne standarden. Nærmere to av tre som driver med IT- og annet tjenestekjøp i det offentlige, sier de ikke henviser til denne eller andre tilsvarende standarder i det hele tatt Funka. Eksperter på universell utforming gjennomførte undersøkelsen på vegne av Microsoft.

Funka startet som et ideelt prosjekt innen den svenske handikapbevegelsen, og er i dag markedsledende innen området universell utforming. Siden år 2000 har Funka vært et privateid konsulentforetak med universell utforming som spesialfelt. Visjonen er et inkluderende samfunn., og vår nære relasjon til brukerorganisasjonene innebærer en unik kvalitetskontroll og forankring. Oslokontoret ble åpnet i 2010, og har blant annet utviklet underlaget til de indikatorene som Difi benytter for å måle etterlevelsen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

På oppdrag fra EU-kommisjonen er det utviklet en europeisk standard for harmoniserte krav til tilgjengelighet i forbindelse med offentlige anskaffelser, EN 301549. Daglig leder i Funka, Susanna Laurin, var med i arbeidet med EN-standarden i alle de ni årene det tok å utvikle den. Funka er for øvrig representert som tekniske eksperter både på nasjonalt og EU-nivå når det gjelder dette og annet standardarbeid.

Standard som minimumskrav

Med de nye anskaffelsesreglene fra 1. januar 2017 ble kravet til tilgjengelighet strammet opp. Den europeiske standarden for tilgjengelighetskrav for innkjøp av IT-produkter og tjenester, EN 301 549, kan brukes som minimumskrav.

På vegne av Microsoft har Funka gjennomført en undersøkelse av hvilke standarder som brukes for å stille krav på tilgjengelighet i offentlige anskaffelser. Den ble gjennomført i oktober-november i fjor. Funka har også tidligere hatt oppdrag for Microsoft, bl.a. produksjon av introduksjonsvideoer for den europeiske standarden som ligger til grunn for kommende EU-regler som trer i kraft i alle EU-land i september i år.

Til Anbud365 sier Laurin, som har hatt ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen, at Funkas representanter og Microsofts eksperter innenfor standardisering er godt kjente med hverandre. De sitter f.eks. ofte i de samme internasjonale komiteer.

– Hva går undersøkelsene ut på og hva er formålet med den?

Undersøkelsen går ut på å finne ut hvilke, om noen, standarder som benyttes når det skal stilles krav til tilgjengeligheter ved offentlige anskaffelser. Det er viktig av flere grunner, fremholder hun, å få vite i hvilket omfang kravene begynner å slå gjennom og således påvirke hvorledes industrien, ikke minst Microsoft selv, arbeider med tilgjengelighet i Europa.

Omfattet ikke Norge

Alle som er abonnenter på svenske Funkas nyhetsbrev – om lag 8000 personer, fikk et spørreskjema. Ikke alle er relevante, ettersom det er offentlig sektor undersøkelsen siktet seg inn på. Oppdraget fra Microsoft omfattet ikke Norge, men selskapet gjør en tilsvarende undersøkelse Danmark, opplyser Laurin.

Slik det nå ser ut, blir ikke undersøkelsesresultatene offentlig tilgjengelig, men Laurin letter noe på sløret:

  • Hele 64% av respondentene sier at de ikke henviser til noen standard for tilgjengelighet når de gjør anskaffelser av IT
  • Bare 12% sier de kjenner til EN-standarden (som altså er den standarden regelverket peker på)

– Det gjenstår m.a.o. en del arbeid med å spre informasjon om standarden, konkluderer daglig leder i Funka, Susanna Laurin.

Bli den første til å kommentere på "Undersøkelse: Europeisk standard for tilgjengelighet lite brukt i offentlige anskaffelser"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.