Utålmodig EU vil jage på medlemslandene for å få økt bruk av grønne innkjøp

Anbud365: Utålmodig EU vil jage på medlemslandene for å få økt bruk av grønne innkjøpEU-systemet jobbere med å finne ut hvordan man kan jage på medlemsstatene for i langt større grad benytte seg av grønne anskaffelser og hvordan gjøre tilgangen til anskaffelser lettere for sosiale entreprenører. På bildet Anna Cavazzini, som er leder av komiteen i Europaparlamentet for indre marked og forbrukervern (IMCO). Der hadde de nylig en høring om nevnte utfordringer.

Skriv ut artikkelen

Bruken av offentlige anskaffelser som virkemiddel for å nå det grønne skiftet går ikke så raskt som EU ønsker seg. Nå tas det til orde for at EUs organer må jage på medlemslandene for å få fart i sakene.  Det går på å skaffe seg egnet og nok kompetanse, i mindre grad bruke pris alene som tildelingskriterium og sist, men ikke minst – se til å ta i bruk EUS grønne kriterier i anskaffelsene medlemsstatene gjør. Heller ikke utviklingen i bruk av anskaffelser rettet mot sosiale entreprenører går fort nok, heter det.

Komiteen i Europaparlamentet for indre marked og forbrukervern (IMCO) arrangerte nylig en høring om bærekraftige offentlige anskaffelser. Formålet var å finne ut hvordan man kunne få til å utnytte det fulle potensialet i det offentliges kjøp for å nå målene i EUs European Green Deal (EUs grønne vekststrategi).

Til grunn for høringen lå bl.a. et notat fra komiteens sekretariat, der det heter at offentlige myndigheter burde benytte insentiver i alle stadier av anskaffelsen når de kjøper. Poenget er å legge til rette for en passende balanse mellom de tre pilarene i bærekraftige utvikling – økonomisk, sosial og miljømessig.  Ved å velge miljøvennlige og sosialt ansvarlig settes et positivt eksempel og oppmuntrer næringslivet til i vid forstand å benytte slik standarder i styring, produksjon og levering av tjenester.

Resultat av en undersøkelse

Imidlertid viser en undersøkelse i regi av Europakommisjonen at det er strukturelle og gjentagende problemer knyttet til å benytte EUs regler for offentlige anskaffelser, inklusive manglende kunnskap og bemanning i tillegg til politisk press. Rapporten fra undersøkelsen peker på at kjøpende myndigheter synes å foretrekke bruk av laveste pris i stedet for best balanse mellom pris og kvalitet. Det mangler troverdige data om deltakelse fra små og mellomstore bedrifter og det er problemer knyttet til om man er på juridisk trygg grunn.

Samtidig viser undersøkelses-rapporten hvordan nasjonale tiltak for å bekjempe bestikkelser, korrupsjon og interessekonflikter gradvis utvikles basert på EUs anskaffelsesregler. I tillegg fremgår det av rapporten at sosiale og grønne innkjøp fortsatt er brukt i for liten grad.

EUs grønne kriterier

I notatet pekes det på at EU har utviklet grønne kriterier til bruk i anskaffelser. Formålet er å identifisere de viktigste miljøpåvirkningene i hvert produkt og hver tjeneste som er omfattet av kriteriene og sikre at kriteriene er klare, verifiserbare og ambisiøse. Dersom de enkelte medlemsland gjør disse kriteriene til sine, representerer det et viktig skritt, heter det i notatet, der det tas til orde for at EU fremover bør presse på for at disse kriteriene blir brukt.

For å få mer fart i bruken av sosialt ansvarlige anskaffelser er det viktig, skriver komitesekretariatet, at oppdragsgivere skifter fra pris alene til det mest økonomisk fordelaktige som tildelingskriterium. I tillegg til å sikre at EU-direktivene blir en del av nasjonal lovgivning, trengs en kombinasjon av økt initiativ for å heve kunnskap og bygge kapasitet hos offentlige oppdragsgivere og leverandører.

Status sosiale anskaffelser

Sosiale anskaffelser er lettere i land med allerede et legalt rammeverk for sosiale entreprenører, understrekes det i notatet.  Sosiale anskaffelser synes å være konsentrert til visse sektorer, slik som vedlikehold av offentlige rom, rengjøring og sosiale tjenester. I sektorer som helse og omsorg, utdannelse, IT og kulturelle tjenester er det vesentlig mindre av det. Medlemsstatene bruker i hovedsak reservert kontrakter og økonomisk mest fordelaktig som kriterier til formålet, i mindre grad benyttes oppdeling av kontrakter og kvalitetskriterier der det er mulig.

Bli den første til å kommentere på "Utålmodig EU vil jage på medlemslandene for å få økt bruk av grønne innkjøp"

Legg inn kommentar

Epostadressen din vil ikke vises.


*


Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.